x

Havspejlsstigning

Udgivelsesdato
09. oktober 2019

Sideantal
82 sider

Forfatter(e)
Karina Wiberg

Download

Arkitektonisk kvalitet og typologier for løsningsrum i kystbyer.

I publikationen vises et udsnit af de fysiske tiltag der ofte anvendes til beskyttelse mod oversvømmelse af kystbyer set fra et arkitektonisk og bymæssigt udgangspunkt. Der tages afsæt i at synliggøre tendenser ved at anskue kystbeskyttelse som bestående af typologier med betydning for byers funktion samt potentialer for merværdi i kystbyer. Igennem beskrivelse af tendenser og typologier søges det at anskueliggøre forskellige typer af løsningsrum til at håndtere oversvømmelse grundet havspejlsstigning og ekstrem hændelser.