x

Indeklima i folkeskolerne

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2017

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Bygherreforeningen på opdrag fra Realdania

Download

Aktørkortlægning på indeklimaområdet i Danmark

Denne analyse etablerer et overblik over, hvilke aktører, processer og rammer, der kendetegner indeklimaområdet og har betydning for igangsættelsen af konkrete initiativer i forhold til et bedre indeklima i nybyggerier og ved renoveringer af skoler. Overblikket etableres både på et nationalt plan og over de kommunale processer.