x

Indeklimamærknings-
ordning i skoler - en forundersøgelse

Undersøgelse

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
64 sider

Forfatter(e)
Dansk Center for Undervisningsmiljø

Download

Er det muligt og meningsfuldt at oprette en indeklimamærkningsordning i de danske grundskoler? Denne forundersøgelse viser, at en indeklimamærkningsordning kan laves på forskellige niveauer, og de niveauer giver denne publikation et overblik over.

Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen.

Landets skoler har generelt udfordringer med indeklimaet, men det kniber med konkret viden om præcis hvilke indeklimaudfordringer, den enkelte skole eller klasse oplever. Den manglende viden om de lokale udfordringer gør det sværere at igangsætte indeklimaforbedrende tiltag. 

For at synliggøre lokale udfordringer og øge opmærksomheden omkring skolernes indeklima har Realdania bedt Dansk Center for Undervisningsmiljø iværksætte en forundersøgelse af, hvorvidt det er muligt og meningsfuldt at oprette en indeklimamærkningsordning i de danske grundskoler.

Forundersøgelsen er struktureret i seks overordnede tematikker, og tager afsæt i de findings, som er gjort i forbindelse med forundersøgelsens empiriindsamling. Formålet er at bidrage med et informeret vidensgrundlag for fremtidige drøftelser vedrørende en frivillig indeklimamærkningsordning på grundskoleområdet i Danmark.