x

Integrity matters: C40 Cities Climate Transition Framework

Rapport

Udgivelsesdato
april 2024

Sideantal
19 sider

Forfatter(e)
C40 Cities

Download

Denne danske version af Cities Climate Transition Framework er målrettet kommuner, der i regi af Klimaalliancen (fortsættelse af DK2020) anvender udkastkriterierne til at udvikle og opdatere deres klimahandlingsplaner.

På COP27 opfordrede FN’s generalsekretær ikke-statslige aktører til at udvise integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med deres netto-nul klimaforpligtelser. Cities Climate Transition Framework præsenterer C40’s udkast til en opdatering af Climate Action Planning Frameworket, der integrerer anbefalingerne fra FN’s generalsekretærs High Level Expert Group (HLEG på engelsk) samt erfaringerne fra fem års planlægning af klimaomstilling og -handling i C40-byerne. De opdaterede kriterier har et styrket fokus på klimatilpasning og lokal klimarobusthed.