x

Interviewundersøgelse i byggebranchen - Projekt ConTech

Undersøgelse

Udgivelsesdato
november 2020

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Industriens Fond, Realdania, Molio

Download

Denne interviewundersøgelse er baseret på kvalitative interviews med 71 forskellige aktører på tværs af byggebranchens værdikæde.

Som en del af Projekt ConTechs forundersøgelse, er interviewundersøgelsens formål at få indblik i bygge- og anlægsbranchens forskellige aktørers holding til og syn på, hvordan byggeprocessen kan effektiviseres, gøres mere bæredygtig og optimere samarbejdet på tværs af værdikæden via digitalisering. Undersøgelsen tager udgangspunkt i interviews med 71 aktører på tværs af hele branchen. Ud over Interviewundersøgelsen er der udarbejdet et litteraturreview samt en kortlægning af branchens initiativer.

Interviewundersøgelsen indgår som en del af en forundersøgelse for Projekt ConTech, som Industriens Fond, Realdania og Molio har igangsat sammen for at finde ud af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi og digitalisering.

Denne rapport indgår som én af tre rapporter, der er lavet som en del af forundersøgelsen. Ud over denne rapport omfatter forundersøgelsen et litteraturstudie gennemført i maj 2020 og en afdækning af relevante nationale og internationale brancheinitiativer gennemført i maj-juli 2020.