x

Branchens initiativer - Projekt Contech

Undersøgelse

Udgivelsesdato
november 2020

Sideantal
44 sider

Forfatter(e)
Industriens Fond, Realdania, Molio

Download

Formålet med kortlægningen er, at Projekt ConTech kan lære af de erfaringer, der er gjort nationalt såvel som internationalt med henblik på at øge anvendelsen af teknologi og digitalisering i byggebranchen.

Som en del af Projekt ConTechs forundersøgelse, er Branchens initiativer en kortlægning af nationale og internationale erfaringer med henblik på at øge anvendelsen af teknologi og digitalisering i bygge- branchen, som Projekt ConTech kan lære af. Kortlægningen giver et 360-graders perspektiv på, initiativernes mål, arbejde og succeskriterier. Denne rapport indgår som én af tre rapporter, der er lavet
som en del af forundersøgelsen. Ud over kortlægning af branchens initiativer er der udarbejdet et litteraturreview samt en interviewundersøgelse på tværs af anlæg- og byggebranchens mange interessenter.

Denne kortlægning af branchens initiativer indgår som en del af en forundersøgelse for Projekt ConTech, som Industriens Fond, Realdania og Molio har igangsat sammen for at finde ud af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi og digitalisering.

Denne rapport indgår som én af tre rapporter, der er lavet som en del af forundersøgelsen. Udover denne rapport gælder det et litteraturstudie gennemført i maj 2020 og et omfattende interviewundersøgelse blandt 71 brancheaktører gennemført i juni-juli 2020.