x

Forundersøgelsen - Projekt ConTech

Undersøgelse

Udgivelsesdato
november 2020

Sideantal
12 sider

Forfatter(e)
Industriens Fond, Realdania, Molio

Download

Byggebranchen har et stort potentiale i at øge produktiviteten og dermed styrke byggeriets konkurrenceevne og indtjening. Samtidig står byggebranchen for 40% af de globale CO2 udledninger, hvorfor omverdenens krav til øget bæredygtighed og et lavere klimaaftryk er presserende. Ydermere er byggesektoren blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark.

Byggebranchen har et stort potentiale i at øge produktiviteten og dermed styrke byggeriets konkurrenceevne og indtjening. Samtidig står byggebranchen for 40% af de globale CO2 udledninger, hvorfor omverdenens krav til øget bæredygtighed og et lavere klimaaftryk er presserende. Ydermere er byggesektoren blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark.

Forundersøgelsen blev gennemført juni-september 2020 og har til formål at afdække: 1) hvilke barrierer, der findes i branchen, når det kommer til digitalisering og brugen af teknologi; 2) hvilke konkrete potentialer, der er ved digitalisering; 3) Input til, hvordan en ny styrket indsats for at øge brugen af ConTech får størst mulig effekt. 

Undersøgelsen har resulteret i tre rapporter: Et litteraturreview, en interviewundersøgelse på tværs af branchens mange interessenter samt en kortlægning af branchens initiativer både nationalt og globalt. Resultatet af den samlede forundersøgelse præsenteres i det følgende. Alle pointer nedenfor baserer sig således på resultater og indsigter fra de tre rapporter samt på input, der er modtaget på de seks workshops, der havde til formål at validere forundersøgelsens konklusioner. I alt deltog 64 aktører fra branchen i workshoppene. For yderligere uddybninger og detaljer henvises til de tre rapporter.

På den baggrund igangsatte Industriens Fond, Realdania og Molio i foråret 2020 en forundersøgelse af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi og digitalisering, som under ét betegnes som Construction Technologies eller ConTech.