x

Klimatilpasning i danske kommuners klimahandlingsplaner

Rapport

Udgivelsesdato
marts 2024

Sideantal
50 sider

Forfatter(e)
Forfattere: Mia Holmbo Lind og Kamilla Erica Eva Hansen, CONCITO.
Udarbejdet i samarbejde med Anja Wejs (Niras) og Mikkel Suell Henriques (Realdania).

Download

Opdateret februar 2024: Et overblik over kommunernes klimatilpasningsindsats med en vurdering af potentialet for fremtidige forbedringer.

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Ved udgangen af 2023 vil næsten alle landets kommuner have klimahandlingsplaner, der lever op til de mål.

Denne rapport samler op på kommunernes arbejde med klimatilpasning i DK2020. Rapporten ser på det vidensgrundlag de står på, samt hvilke mål og handlinger de opstiller for at tilpasse Danmark til fremtidens klima og hvordan den klimatilpasningsindsats kan skabe merværdi for alle.

Rapporten er udarbejdet af CONCITO, der også udleder en række anbefalinger for, hvordan planlægningen kan forbedres på tværs af de administrative niveauer i Danmark, for at trække os tættere på det klimarobuste samfund.