x

Lokale fødevarenetværk og –strategier i Danmark

Udgivelsesdato
05. december 2017

Sideantal
45 sider

Forfatter(e)
Professor Niels Heine Kristensen, Food Studies AAU Videnskabelig assistent Johan Kristensen Dal, Food Studies AAU Konsulent Mads Randbøll Wolff

Download

Gennem de seneste år er der kommet større fokus på lokale fødevarer. Hvad er baggrunden for dette? Hvem er de centrale aktører og hvad er potentialet? Det er nogle af de spørgsmål, der danner baggrund for denne kortlægning af lokale fødevarenetværk og – strategier i Danmark.

Det er Aalborg Universitet, der har stået for kortlægningen. 

Et par af de centrale findings er: 

1. Det er relativt nyt, at kommunerne arbejder strategisk med fødevarer som løftestang for en lokal udvikling. 

Otte ud af ni kommunale strategier er besluttet i 2013 eller senere 
75 % af de adspurgte kender til lokale fødevarenetværk i deres område og de fleste netværk er dannet efter 2015

2. Størstedelen af kommunerne i Danmark har fødevareproduktion eller –forarbejdning inden for kommunegrænsen. Få kommuner har ’fødevarer’ som selvstændigt ansvarsområde 

63 % angiver, at fødevarer er et element af kommunens strategier
I 21 % af tilfældene er der etableret en selvstændigt kommunal fødevarestrategi

Kortlægningen er iværksat som en del af vores initiativ Yderområdernes Potentialer.