x

Menneskelig adfærd i katastrofer

Forfatter(e)
Kristoffer Albris, Adjunkt, Københavns Universitet

Download

Et bidrag til baseline review.

Rapporten giver et kort overblik over forskning i de menneskelige aspekter af katastrofer set ud fra sociologiske, antropologiske og psykologiske perspektiver. Hernæst beskrives praksis i danske kommuner i forhold til inddragelse af borgere i beredskabet, i forhold til diskussioner omkring tilpasning og forebyggelse samt hvordan kommuner arbejder med resiliens, forstået som evnen for lokalsamfund til selv at være modstandsdygtige over for katastrofer. Efterfølgende gives en række eksempler på innovative og brugbare løsninger fra Danmark og udlandet. Konkluderende gives der en række forslag til videre forskning, samt hvilke punkter kommuner og andre aktører bør være opmærksomme på i forhold til praksis.