x

NanoByg report - Executive summary danish

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2007

Sideantal
11 sider

Forfatter(e)
Maj Munch Andersen,
Måns Molin

Download

En undersøgelse af nanoinnovation i dansk byggeri

Nanoteknologi handler om at manipulere materialer på nano-skala niveau. Gennem det sidste årti har nanoteknologi tiltrukket sig stor opmærksomhed og masser af forskningsmidler, og mange ser nanoteknologi som den næste industrielle revolution. I praksis er nanoteknologi stadig på et tidligt udviklingsstade, og kommercialiseringen er først lige startet. Byggesektoren har i næsten 2 årtier været betragtet som et område, hvor nanoteknologi kunne give mange nye muligheder, uden at der er sket større udvikling og anvendelse.

Denne rapport kortlægger perspektiver og muligheder for at bruge nanoteknologi i byggesektoren og diskuterer mulighederne for et dansk initiativ indenfor området, kaldet NanoByg.