x

Strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisation

Guide

Udgivelsesdato
februar 2024

Sideantal
34 sider

Forfatter(e)
Ditte Maria Juel Jensen
Graves Simonsen

Download

Denne guide er til dig, der arbejder med byggeri, anlæg eller drift og har ejendoms- eller porteføljestrategier som ansvarsområde.

Guidens fokus er strategiarbejde og forandringsledelse, og den angiver en metode til at omstille din bygherreorganisation til bedre at kunne opnå og håndtere bæredygtighed i organisationens aktiviteter.

I guiden vil du blive præsenteret for først de grundlæggende forudsætninger, som er vigtige at få på plads for at få afsat de nødvendige ressourcer og sikre ejerskab til processen og den endelige strategi. Derefter følger en trin-for-trin guide, der indeholder de gængse hovedelementer i en ejendomsstrategi og 
sikrer, at du får berørt de vigtigste emner og overvejelser undervejs, som også hjælper dig til at skabe struktur i strategien.

Guiden suppleres af en række tips, der giver anvisninger til at udarbejde strategien i praksis. Endelig sluttes guiden af med et kapitel om seks vigtige principper inden for forandringsledelse, som kan understøtte den gode strategiproces, hvor resultaterne forankres på både strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen. 

Vi har støttet publikationen som en del af vores indsats Sammen om bæredygtigt byggeri.