x

Økonomiske effekter af havvandsstigninger for byer

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
14 sider

Forfatter(e)
Jesper Sølver Schou
Marie Lautrup
Gustav Esmann Callesen

Download

Dette litteraturreview er gennemført med henblik på at foretage en screening af litteraturen vedrørende økonomiske effekter af havvandsstigninger for byer.

Reviewet skal bidrage til en baselinerapport udarbejdet af seks forskere/forskningsmiljøer1 til Realdanias Vidensnetværk om Byer og Havvand. Opdraget er, at notatet skal omfatte både international og dansk forskningsbaseret viden, såkaldt ”grå” litteratur og om muligt internationale og danske eksempler. Det skal indeholde overvejelser om relevante temaer, problemer, dilemmaer, forskningsspørgsmål inden for feltet og af særlig relevans for for eksempel kommunale planlæggere.