x

Performance i et større alment byggeri renoveringsprojekt

Rapport

Udgivelsesdato
2020

Sideantal
126 sider

Forfatter(e)
Christian Koch og Asmus Larsen fra Chalmers Tekniska Högskola

Download

Rapporten opsamler resultaterne af den gennemførte performancemåling og analyse af renoveringsprojektet Hjortegården i Herlev.

Dette forsøgsprojekt er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og Chalmers Tekniska Högskola og Enermærke og Petersen (E&P). Vi har finansieret projektet sammen med Grundejernes investeringsfond. Denne rapport opsamler resultaterne af den gennemførte performance måling og analyse af renoveringsprojektet Hjortegården.

Projektet vurderer såvel processen som resultatet som del i performancemålingen. Fokus er på performanceforbedringer via læring, eftersom Hjortegården indeholder meget gentagelse og strækker sig over flere år, hvilket giver deltagerne mulighed for at forbedre performance løbende. Projektet peger på at performance er et mere helhedsorienteret koncept end produktivitet og anvender fire dimensioner, viden (1) hos arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør og bygherre, bygherreværdi (2), produktivitet (3) og ejendomsværdi (4) som alle vurderes både kvantitativt og kvalitativt. På denne måde bliver evalueringen af performance et mere præcist mål for, hvad balancen mellem investeringer og værdiskabelse er og mere dækkende for deltagernes indsats og udbytte som helhed.