x

Seks kommuners praksis og kapacitet i arbejde med havvandsstigning og stormflod

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
9 sider

Forfatter(e)
Gertrud Jørgensen

Download

Formålet med denne interviewundersøgelse har været at få et overblik over hvor danske kommuner står lige nu med hensyn til arbejde med byer, havvandsstigning og stormflod.

I denne publikation kigges der på, hvilke udfordringer de seks kommuner oplever, hvilke temaer de arbejder med, hvilke problemer de oplever, og hvad deres kapacitet er til at løfte opgaven. Kommunerne der er blevet interviewet er: Frederiksværk, Horsens, Middelfart, Slagelse, Solrød og Vordingborg.