x

Program for det gode hospice

Strategi

Udgivelsesdato
30. juli 2009

Sideantal
48 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

En skitse til hospice som en del af den palliative indsats

At tage afsked med livet kræver de bedste betingelser både for det døende menneske og for de nærtstående. Hospice er netop den filosofi og indsats, som nytænker værdier og rammer for livets afslutning.

Det Gode Hospice i Danmark er et program, der kan bruges som inspiration, opslagsbog og tjekliste til planlægning af nye hospicer eller ved udbygningen af allerede eksisterende.