x

Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret indeklima

Rapport

Udgivelsesdato
februar 2020

Sideantal
37 sider

Forfatter(e)
Maria Madsen, Incentive
Daniel Sloth Hauberg, Incentive
Kristian Kolstrup, Incentive
Jørn Toftrum, DTU

Download

Rapporten giver et overblik over den nuværende viden om indeklima i de danske folkeskoler. Og den opgør desuden det samfundsøkonomiske potentiale, der er forbundet med at forbedre indeklimaet i de danske grundskoler.

Download model for beregning af gevinster ved reduceret CO2 og temperatur: 

Download beregningsmodellen

Indeklimaet i en stor del af de danske folkeskoler lever ikke op til de gældende anbefalinger. Det kan have en betydning for elevers trivsel, koncentrationsevne og indlæring og kan desuden have konsekvenser for elevernes videre uddannelsesmuligheder og sundhed.

Børn oplever større påvirkning fra indeklimaet end voksne, fordi de indånder større luftvolumener i forhold til deres kropsvægt, og fordi deres organer stadig er under udvikling.

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2012 en forebyggelsespakke med det formål at understøtte kommunernes indsats for at forbedre kvaliteten af indeklima i grundskolerne. Mere end en halv million danske børn og unge og omkring 50.000 ansatte tilbringer en stor del af deres tid i skolen. Der er derfor et stort potentiale i at sikre et godt indeklima i de danske folkeskoler.

Forbedret indeklima kan samtidig have en positiv afledt effekt på samfundsøkonomien, både for kommuner og staten. Flere internationale studier peger nemlig på, at højere præstation blandt eleverne resulterer i, at de bliver mere veluddannede og produktive voksne. Og samtidig medfører bedre indeklima mindre sygefravær for både elever og lærere.

Denne rapport giver et overblik over den nuværende viden på området, og opgør desuden det samfundsøkonomiske potentiale, der er forbundet med at forbedre indeklimaet i de danske grundskoler.

Realdania har støttet rapporten og udviklingen af den økonomiske beregningsmodel.