x

Vestkysten i dag og i fremtiden

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2018

Sideantal
64 sider

Forfatter(e)
BARK Rådgivning med Norrøn som underrådgivere

Download

Dette notat indeholder den analyse, som ligger til grund for Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst og er nødvendig baggrundsviden for udviklingsplanen for Vestkysten. De to dokumenter bør derfor følges ad, selvom analysen også godt kan læses som et selvstændigt dokument.

Analysen danner et overblik over vestkystturismen i dag og i fremtiden. Mere detaljerede data kan findes i de arbejdspapirer, som er udarbejdet af COWI som grundlag for udviklingsplanen. Analysen indeholder et overblik over hele Vestkysten og dykker efterfølgende ned i hver af de 11 vestkystkommuner i forhold til potentialer og udfordringer.