x

Vestkysten Viser Vejen wayfinding koncept

Guide

Udgivelsesdato
juli 2021

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Partnerskab for Vestkystturisme

Download

Et samlet wayfindingkoncept langs Vestkysten er endnu en milepæl i arbejdet med at opbygge og formidle Vestkysten som én samlet destination og er Danmarkshistoriens indtil nu mest ambitiøse wayfindingprojekt.

Kernen i wayfindingen er at lede de besøgende godt på vej på langs ad hele Vestkysten. Wayfindingen skal understøtte, at alle ikke tager de samme steder hen, så lokalområderne ikke overbelastes, men wayfindingen skal også være garant for kvalitet. Vi skal lede gæsterne derhen, hvor de unikke oplevelser er, så gæsten ikke bliver skuffet. Det handler om at træffe bevidste strategiske valg – og fravalg. Og det skal ske med blik for, at det lokale liv og den unikke kultur- og naturarv ikke lider overlast. Det er afgørende at passe på Vestkysten – det ægte og det autentiske – som jo netop også er dét, turister kommer for at mærke og opleve.