x

Sommerhuse og verdensmål - beskyttelse, benyttelse og planlægning

Rapport

Udgivelsesdato
2022

Sideantal
176 sider

Forfatter(e)
Anne-Mette Hjalager
Syddansk Universitet

Rasmus Nedergård Steffansen
Aalborg Universitet

Michael Tophøj Sørensen
Aalborg Universitet

Jan Kloster Staunstrup
Aalborg Universitet

Download

Forskningsprojekt fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet om planlægningen for sommerhusområder i Danmark.

Sommerhusene er en højkvalitets ferieressource for danskerne og de turister, som lejer dem, og spiller en væsentlig rolle i turismeerhvervet. Men som med andre former for byggede omgivelser er det på tide at tænke klima og miljø ind i planlægningen og udviklingen af sommerhusområderne. Det er et af budskaberne fra forskerne bag rapporten og projektet.

En kortlægning af alle sommerhuse i Danmark viser, at kun halvdelen af sommerhusene er omfattet af en lokalplan, og ifølge rapportens forfattere kan det give konflikter, især ved opførelse af storsommerhuse. Ligeledes viser tallene, at omkring en fjerdedel af sommerhusene er i risiko ved fremtidige klimahændelser, hvilket påvirker behovet for udbygningen af kloakering. Nybyggede sommerhuse er blevet næsten 20 kvadratmeter større fra 2010 til 2020. De moderniseres og forbruger mere energi, hvorfor rapporten også kommer omkring spørgsmål om tilskyndelser i lovgivningen til at spare på strømmen.

Forskningsprojektet peger på en række områder, hvor stat, kommuner, grundejere, turismeorganisationer m.fl. kan styrke indsatsen for, at sommerhusene fortsat har unikke kvaliteter og samtidig i højere grad lever op til FN’s verdensmål.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Forfatterne kan kontaktes på følgende e-mailadresser:

Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet, hjalager@sam.sdu.dk
Rasmus Nedergård Steffansen, Aalborg Universitet, rsteff@plan.aau.dk
Michael Tophøj Sørensen, Aalborg Universitet, tophoej@plan.aau.dk
Jan Kloster Staunstrup, Aalborg Universitet, jks@plan.aau.dk

Læs mere

Ny rapport viser vej til bæredygtig sommerhusturisme