x

Karen og Ebbe Clemmensens eget hus - Solbakkevej

Forfatter(e)
Af Tobias Faber

39,00 kr.
(49,00 kr. for ikke-medlemmer )

Læg i kurv

Marts 2004 købte Realdania By & Byg arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensens eget hus, Solbakkevej 57 i Gentofte. Selskabet har gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen.

Huset er tegnet og opført i 1953 som kombineret bolig og tegnestue. Byggeriets gennemførelse skete ved delvis financiering i form af statslån, hvortil kunne ydes støtte til opførelse af 130 kvm beboelse. Kombinationen af bolig og tegnestue muliggjorde at ejendommen kunne opføres med et bebygget areal på 199 kvm og et samlet bruttoetageareal på i alt 316 kvm.

Realdania By & Byg ønsker med denne publikation at styrke kendskabet og interessen for Karen og Ebbe Clemmensens arbejder, herunder ikke mindst at øge kendskabet til det faglige og kunstneriske spænd og det personlige engagement som kendetegnede dem begge.

14 sider, mange farvebilleder og illustrationer.