x

Privat-offentlige bysamarbejder

Bog

Udgivelsesdato
2019

Sideantal
20 sider

Forfatter(e)
Realdania By & Byg

Download

I foråret 2017 fandt en række kommuner, Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL sammen i et netværk med det formål at belyse kvaliteterne i og erfaringerne med privat-offentlige samarbejder indenfor byudviklingen.

Denne publikation er et resumé af overordnede konklusioner og konkret læring fra netværksforløbet. Hvis du har lyst til at dykke ned i emnet, kan du finde mere
materiale på Byplanlaboratoriets hjemmeside www.byplanlab.dk.