x

Med særlig fokus på landdistrikterne vil vi arbejde for at fremme den bedste del af vores bygningsarv, så den ikke går tabt og samtidig kan følge med tidens krav.

Filantropiske mål

Dette initiativ understøtter vores to filantropiske mål, om at:

Det vil vi Det vil vi
Det vil vi Vi arbejder med at aktivere den bedste del af vores fælles bygningsarv, så den kan følge med tidens krav. Særligt i landdistrikterne er bygningsarven under pres.

Derfor har vi fokus på, hvordan man undgår, at store kulturhistoriske værdier går tabt ved at skabe eksempler på, hvordan bygningerne kan genanvendes bæredygtigt også via ejerskab. Det drejer sig både om enkeltprojekter og eksempler som Christiansfeld.

Derudover samarbejder vi med kommunerne og Kulturministeriet om at identificere de væsentlige kulturmiljøer for at sikre, at kommunerne har fokus på deres potentiale i deres planlægning og sagsbehandling. Vi erhverver særligt væsentlige ejendomme i yderområderne med det formål at bevare bygningsarven og udvikle bygningskulturen i hele landet. 
Det vil vi