x

Samfundsansvar i vores kommercielle investeringer

Realdania er en ansvarlig investor, som har fokus på etiske overvejelser og initiativer. Afkast og ansvarlige investeringer har indbyrdes påvirkning, og vi sigter mod at skabe det størst mulige risikojusterede afkast og samtidig udvise en ansvarlig investeringsadfærd. Det betyder, at Realdania også inddrager miljømæssige, sociale og governance-relaterede forhold, altså ESG-forhold, når vi investerer vores kommercielle investeringsformue. 

Politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer 

De overordnede rammer for Realdanias tilgang til samfundsansvar i de kommercielle investeringer er fastlagt med udgangspunkt i Investeringsstrategi 2020-2026. Vi følger gældende internationale konventioner og retningslinjer fra lovgivning, FN og Rådet for samfundsansvar. 

Politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer (PDF)