Sådan siger Læsøs tække- og tængemand Henning Johansen, som er en af drivkræfterne i det nye udviklingsarbejde. Læs mere om det nye tang-initiativ i artiklen fra Læsø Posten

Hvad er ålegræs?

 

Ålegræs (Zostera marina) er en plante, der vokser på sandet bund i Ålegræs kræver en del sollys for at kunne vokse og derfor ses ålegræsplanter typisk i dag kun ud til omkring fem-seks meters dybde i danske åbne havområder og ud til ca. 3 meters dybde i danske fjorde. Hvor dybt ålegræs kan vokse er bl.a. afhængig af, hvor klart vandet er, der hvor det vokser.  kystnære vande.

Ålegræs kaldes også bændeltang, selvom det rent faktisk ikke er en tangplante, men en blomsterplante. Planten består af en grenet jordstængel, hvorfra smalle, grønne blade vokser op i vandet. Bladene kan blive op til 120 cm lange. Blomsterne på ålegræs har ingen kronblade, og de kommer aldrig op over vandoverfladen, og derfor er de ikke lette at få øje på. Ud over den kønnede formering vha. blomster formerer ålegræs sig også ved sideskud.

De lange, slanke blade fra ålegræsplanten ses ofte som opskyl langs strandkanten. (kilde: dn.dk)

{{ title }}

{{ description }}