x

Seniorbofællesskaber

Seniorbofælleskaber

104.000 ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder vi for at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten.

I Danmark bliver der flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling, som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde, at der bliver flere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb. Ensomhed er et massivt samfundsproblem, der i dag påvirker 104.000 ældre. Ensomhed rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, hvoraf 39 % føler sig ensomme.

Boformer og livskvalitet

Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 % oplever bedre sociale relationer.

Men på trods af stor interesse og ventelister til de seniorbofællesskaber, der findes i dag, ser byggeriet af nye seniorbofællesskaber ud til næsten at være gået i stå. I dag er der ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaberne – til sammenligning er der 80.000 ældre, som overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. 
 
Derfor har vi iværksat 'Rum og fællesskaber for ældre', som skal reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.

Partnerskaber med private investorer og den almene boligsektor

Med ’Rum og fællesskaber for ældre’ afprøver vi en ny filantropisk arbejdsform, der tager udgangspunkt i udviklingen af et stærkt datagrundlag og baserer sig på at skabe løsninger i nye partnerskaber. I kampagnens fire sideløbende spor vil vi:

  1. Stimulere markedet gennem partnerskaber med private investorer
  2. Stimulere markedet gennem partnerskaber med den almene boligsektor
  3. Etablere et eksperimenterende eksempelbyggeri
  4. Øge kendskab til og efterspørgsel på seniorbofællesskaber 

Når vi samarbejder med pensionsselskaber og den almene boligsektor, der årligt investerer flere milliarder i boliger i Danmark, forventer vi dels at øge interessen for boformen, dels at øge udbuddet kraftigt. På den måde vil vi med en relativ beskeden økonomisk indsats kunne påvirke investeringer på det private marked og i den almene boligsektor, så de skaber sociale og samfundsmæssige gevinster, samtidig med at de skaber afkast. 

I de samarbejder, vi går ind i, har vi særligt fokus på, at der også skal bygges seniorbofællesskaber, som er til at betale på en folkepension.

Hvis du vil søge en bolig

Realdania støtter udviklingen af syv seniorbofællesskaber rundt om i landet. Når boligerne står færdige i løbet af 2019-2021, ejes og administreres de af vores samarbejdspartnere, nemlig pensionskasser, private investorer og almene boligselskaber. Det er også dem, du kan kontakte, hvis du ønsker at blive skrevet op til en bolig, har spørgsmål til husleje eller lignende. 

Vi har samlet en liste med links til projekternes hjemmesider, hvor du kan læse mere om byggerierne, tilmelde dig nyheder og skrive dig på interesselister mm. Listen opdateres løbende, efterhånden som byggerierne åbner for interesselister mm:

Seniorbofællesskab i Valby (det tidligere grønttorv)

Livsstilsboliger for 50+ i Køge Kyst

Seniorbofællesskab i Ry

Seniorbofællesskab i Ringkøbing K

Aktuelle projekter

Byggerierne omfatter boligstørrelser mellem ca. 50 og 100 m2 og fællesarealer mellem ca. 200 m2 og 1000 m2 – de største fællesarealer i de byggerier, hvor der er fleste boliger.

Valby (det tidligere grønttorv)
Bygherre: PKA og FB Gruppen i samarbejde med Realdania 
50 boliger til beboere +60
Færdig i april 2019
Husleje fra 7500-11500

Mere om projektet

Køge Kyst
Bygherre: PensionDanmark i samarbejde med Realdania
Byggeri med 90 boliger, hvoraf cirka en tredjedel er til seniorer, +50 (livsstilsboliger)
28 boliger
Færdig marts 2020 
Husleje fra 7500-11500

Mere om projektet

Se værdiprogrammet for Boligfællesskabet Broen, Køge Kyst (version af d. 28/5-2018 - tegninger opdateres ved afslutning af projekt)


Horsens C

Bygherre: PFA Ejendomme i samarbejde med Realdania
20-30 boliger 
Færdig i 2021

Mere om projektet

Aalborg Øst
Bygherre: Himmerland Boligforening i samarbejde med Aalborg Kommune og Realdania
21 boliger
Færdig i 2020

Mere om projektet


Ovalen i Albertslund
Bygherre: KAB og Boligselskabet AKB Albertslund i samarbejde med Albertslund Kommune og Realdania
50 boliger
Færdig i 2021 

Mere om projektet
Kildebjerg Ry
Bygherre: Pension Danmark i samarbejde med Realdania
30 boliger
Færdig i 2020-21

Mere om projektet

Naturbydelen i Ringkøbing
Bygherre: Realdania (eksempelbyggeri)
Cirka 16 boliger
Færdig i 2020-21

Mere om projektet

Sundbo, København S

Bygherre: Boligorganisationen fsb i samarbejde med Realdania
23 boliger
Forventet færdig i 2021

Mere om projektet

Se værdiprogram for projektet

Til inspiration for andre der planlægger seniorbofællesskaber, er der lavet en generel værktøjskasse som udløber af værdiprogrammet for Sundbo

Hent værktøjskassen her

 

 

Analyser og data

Realdania har fået udarbejdet en række analyser, som kan hentes her.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere analysemateriale, kan du kontakte analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Livskvalitet i seniorbofællesskaber
Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Seniorbofællesskaber af Methods/Petersen
Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Afrapportering, projektet ”Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre”
Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen

Rum og fællesskaber for ældre - et baggrundsnotat
Af COWI for Realdania

Analyse af sammenhængen mellem boligformer og samfundsøkonomiske udgifter til ældre
Af Rambøll for Realdania

Fællesskab i seniorbofællesskaber. En analyse af fællesskabets præmisser i top-down og bottom-up seniorbofællesskaber
Af Antropologerne for Realdania

En byggegruppe bliver til. Erfaringer fra Byggegruppen Thomas B. Thrige
Udarbejdet af Kuben Management ved Niels Andersen og Sofie Hugo med bidrag fra Advokat Line Barfod, Foldshack og Forchammer.

Værd at vide om seniorbofællesskaber
Download pjecen på seniorboligen.dk

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Om at finde og bo i bofællesskab

Overvejer du at flytte i seniorbofællesskab? Eller vil du starte dit eget? Vi har samlet nogle links til viden, inspiration og overblik over seniorbofællesskaber i Danmark.

Seniorboligen.dk

Seniorboligen.dk samler information om forskellige typer af seniorbofællesskaber, hvordan det er at bo i et seniorbofællesskab, og hvordan du finder eller selv starter et seniorbofællesskab. Siden rummer også henvisninger til fagfolk, studiegrupper og litteratur om seniorbofællesskaber. 

Seniorboligen.dk

Fremtidens bofællesskaber

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udgivelse fra 2016 viser eksempler på omdannelse af tomme bygninger til bofællesskaber i forskellige størrelser af byer og på landet. Udgivelsen ligger som PDF på Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets hjemmeside. 

Fremtidens bofællesskaber - i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet

Bofællesskab.dk 

På Bofællesskab.dk kan du finde en liste over bofællesskaber og kollektiver i Danmark.

Bofællesskab.dk