x

Seniorbofællesskaber

Seniorbofælleskaber

104.000 ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder vi for at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten.

I Danmark bliver der flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling, som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde, at der bliver flere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb. Ensomhed er et massivt samfundsproblem, der i dag påvirker 104.000 ældre. Ensomhed rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, hvoraf 39 % føler sig ensomme.

Fællesskaber øger livskvaliteten

Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 % oplever bedre sociale relationer.

Det ved vi om sammenhængen mellem boformer og livskvalitet:

Ældres livskvalitet i seniorbofællesskaber

Men på trods af stor interesse og ventelister til de seniorbofællesskaber, der findes i dag, ser byggeriet af nye seniorbofællesskaber ud til næsten at være gået i stå. I dag er der ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaberne – til sammenligning er der 80.000 ældre, som overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. 
 
Derfor har vi iværksat 'Rum og fællesskaber for ældre', som skal reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.

Læs mere om indsatsen: 

Fremme nye rammer for fællesskaber 

I de samarbejder, vi går ind i, har vi særligt fokus på, at der også skal bygges seniorbofællesskaber, som er til at betale på en folkepension.

Partnerskaber og ny arbejdsform

Med ’Rum og fællesskaber for ældre’ afprøver vi en ny filantropisk arbejdsform, der tager udgangspunkt i udviklingen af et stærkt datagrundlag og baserer sig på at skabe løsninger i nye partnerskaber. I kampagnens fire sideløbende spor vil vi:

  1. Stimulere markedet gennem partnerskaber med private investorer
  2. Stimulere markedet gennem partnerskaber med den almene boligsektor
  3. Etablere et eksperimenterende eksempelbyggeri
  4. Øge kendskab til og efterspørgsel på seniorbofællesskaber 

Når vi samarbejder med pensionsselskaber og den almene boligsektor, der årligt investerer flere milliarder i boliger i Danmark, forventer vi dels at øge interessen for boformen, dels at øge udbuddet kraftigt. På den måde vil vi med en relativ beskeden økonomisk indsats kunne påvirke investeringer på det private marked og i den almene boligsektor, så de skaber sociale og samfundsmæssige gevinster, samtidig med at de skaber afkast. 

 

 

Analyser og data

VI har fået udarbejdet en række analyser, som kan hentes her.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere analysemateriale, kan du kontakte analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk.

Ensomhed og svage sociale relationer blandt ældre     Af Statens Institut for Folkesund

Livskvalitet i seniorbofællesskaber
Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Seniorbofællesskaber af Methods/Petersen
Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Afrapportering, projektet ”Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre”
Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen

Rum og fællesskaber for ældre - et baggrundsnotat
Af COWI for Realdania

Analyse af sammenhængen mellem boligformer og samfundsøkonomiske udgifter til ældre
Af Rambøll for Realdania

Fællesskab i seniorbofællesskaber. En analyse af fællesskabets præmisser i top-down og bottom-up seniorbofællesskaber
Af Antropologerne for Realdania

En byggegruppe bliver til. Erfaringer fra Byggegruppen Thomas B. Thrige
Udarbejdet af Kuben Management ved Niels Andersen og Sofie Hugo med bidrag fra Advokat Line Barfod, Foldshack og Forchammer.

Værd at vide om seniorbofællesskaber
Download pjecen på seniorboligen.dk

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Om at finde og bo i bofællesskab

Overvejer du at flytte i seniorbofællesskab? Eller vil du starte dit eget? Vi har samlet nogle links til viden, inspiration og overblik over seniorbofællesskaber i Danmark.

Seniorboligen.dk

Seniorboligen.dk samler information om forskellige typer af seniorbofællesskaber, hvordan det er at bo i et seniorbofællesskab, og hvordan du finder eller selv starter et seniorbofællesskab. Siden rummer også henvisninger til fagfolk, studiegrupper og litteratur om seniorbofællesskaber. 

Seniorboligen.dk

Fremtidens bofællesskaber

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udgivelse fra 2016 viser eksempler på omdannelse af tomme bygninger til bofællesskaber i forskellige størrelser af byer og på landet. Udgivelsen ligger som PDF på Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets hjemmeside. 

Fremtidens bofællesskaber - i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet

Bofællesskab.dk 

På Bofællesskab.dk kan du finde en liste over bofællesskaber og kollektiver i Danmark.

Bofællesskab.dk