x

Seniorbofællesskaber

Seniorbofælleskaber

Over 100.000 ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder vi for at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten.

Seniorbofælleskaber

I Danmark bliver der flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling, som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde, at der bliver flere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb. Ensomhed er et massivt samfundsproblem, der i dag påvirker over 100.000 ældre. Ensomhed rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, hvoraf 39 % føler sig ensomme. 

Fællesskaber øger livskvaliteten

Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 % oplever bedre sociale relationer.

Det ved vi om sammenhængen mellem boformer og livskvalitet:

Ældres livskvalitet i seniorbofællesskaber

Men på trods af stor interesse og ventelister til de seniorbofællesskaber, der findes i dag, ser byggeriet af nye seniorbofællesskaber ud til næsten at være gået i stå. I dag er der ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaberne – til sammenligning er der 80.000 ældre, som overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. 
 
Derfor har vi iværksat 'Rum og fællesskaber for ældre', som skal reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.

Læs mere om indsatsen: 

Fremme nye rammer for fællesskaber 

I de samarbejder, vi går ind i, har vi særligt fokus på, at der også skal bygges seniorbofællesskaber, som er til at betale på en folkepension.

Partnerskaber og ny arbejdsform

Med ’Rum og fællesskaber for ældre’ afprøver vi en ny filantropisk arbejdsform, der tager udgangspunkt i udviklingen af et stærkt datagrundlag og baserer sig på at skabe løsninger i nye partnerskaber. I kampagnens fire sideløbende spor vil vi:

  1. Stimulere markedet gennem partnerskaber med private investorer
  2. Stimulere markedet gennem partnerskaber med den almene boligsektor
  3. Etablere et eksperimenterende eksempelbyggeri
  4. Øge kendskab til og efterspørgsel på seniorbofællesskaber 

Når vi samarbejder med pensionsselskaber og den almene boligsektor, der årligt investerer flere milliarder i boliger i Danmark, forventer vi dels at øge interessen for boformen, dels at øge udbuddet kraftigt. På den måde vil vi med en relativ beskeden økonomisk indsats kunne påvirke investeringer på det private marked og i den almene boligsektor, så de skaber sociale og samfundsmæssige gevinster, samtidig med at de skaber afkast. 

 

Byggerierne omfatter boligstørrelser mellem ca. 50 og 100 m2 og fællesarealer mellem ca. 200 m2 og 1000 m2 – de største fællesarealer i de byggerier, hvor der er fleste boliger.

Hvad er et værdiprogram? 
Et værdiprogram er et udviklingsredskab som samler bygherrer, samarbejdspartnere og beboere. Det kan bl.a. være med til at udstikke de overordnede principper for fællesskabet og beskrive de centrale designparametre for det byggede miljø. 

Valby (det tidligere grønttorv)
Bygherre: PKA og FB Gruppen i samarbejde med Realdania 
Færdig i april 2019

Seniorbofællesskab i Valby

Se værdiprogram


Køge Kyst

Bygherre: PensionDanmark i samarbejde med Realdania
28 boliger
Færdig marts 2020 

Bofællesskab for 50+ i Køge

Se værdiprogram


Horsens C
Bygherre: PFA Ejendomme i samarbejde med Realdania
Færdig i 2021

Seniorbofællesskab i Horsens

Se værdiprogram

Aalborg Øst
Bygherre: Himmerland Boligforening i samarbejde med Aalborg Kommune og Realdania
Færdig i 2020

Seniorbofællesskab i Aalborg

Se værdiprogram


Ovalen i Albertslund
Bygherre: KAB og Boligselskabet AKB Albertslund i samarbejde med Albertslund Kommune og Realdania
Færdig i 2021 

Seniorbofællesskabet Ovalen i Albertslund

Se værdiprogram
Kildebjerg Ry
Bygherre: Pension Danmark i samarbejde med Realdania
Færdig i 2020-21

Seniorbofællesskab i Ry

Se værdiprogram

Naturbydelen i Ringkøbing
Bygherre: Realdania (eksempelbyggeri)
Færdig i 2020-21

Seniorbofællesskab i Naturbydelen Ringkøbing K

Se værdiprogram

Sundbo, København S
Bygherre: Boligorganisationen fsb i samarbejde med Realdania
Forventet færdig i 2021

Seniorbofællesskabet Sundbo

Se værdiprogram

Det åbne boligfællesskab
Bygherrer: Boligselskabet Lejerbo, Bevica Fonden og Elsass Fonden.
Byggeriet er i sin tidlige udviklingsfase og forventes at blive realiseret i Kolding Kommune. Dette forudsætter godkendelse af Kolding Kommunes Byråd.

  • Cirka 100 bo-enheder fordelt på cirka 8.000 m2.

  • Skal rumme både studie-, familie- og et seniorbofællesskab.

  • Opføres i et universelt design, der tager udgangspunkt i, at alle er ligeværdige - handicap eller ej. Det betyder, at der ikke i projektet bliver skabt specialiserede handicapboliger eller plejeboliger, men i stedet et meget fleksibelt boligmiljø, der let kan tilpasses forskellige behov hos beboerne. Ambitionen er, at sætte nye standarder for inklusion af boligbyggeriet.

  • Skal styrke mødet mellem mennesker på tværs af generationer og fysiske udfordringer. Fællesskab og inklusion er nøglen for 'Det åbne boligfællesskab'.

Se værdiprogram

Vordingborg
Bygherre: Domea Vordingborg og Domea.dk

  • Cirka 20 boliger i et seniorbofællesskab + cirka 20 boliger i et bofællesskab for familier

Se værdiprogram

Vi støtter udviklingen af ti seniorbofællesskaber rundt om i landet. Når boligerne står færdige i løbet af 2019-2021, ejes og administreres de af vores samarbejdspartnere, nemlig pensionskasser, private investorer og almene boligselskaber. Det er også dem, du kan kontakte, hvis du ønsker at blive skrevet op til en bolig, har spørgsmål til husleje eller lignende. 

Vi har samlet en liste med links til projekternes hjemmesider, hvor du kan læse mere om byggerierne, tilmelde dig nyheder og skrive dig på interesselister mm. Listen opdateres løbende, efterhånden som byggerierne åbner for interesselister mm:

Valby (det tidligere grønttorv)
Seniorbofællesskab i Valby

Køge Kyst 
Livsstilsboliger for 50+ i Køge Kyst

Kildebjerg Ry
Ry livsstilsboliger for 50+

Naturbydelen i Ringkøbing
Seniorbofællesskab i Ringkøbing K

Horsens
Er du interesseret i at flytte i seniorbofællesskabet i Horsens? Så skal du skrive til Alice Andersen i PFA, hvor du kan blive skrevet op på en interesseliste: aba@pfa.dk

Vordingborg
Du kan kontakte bofaellesskabvordingborg@domea.dk og blive skrevet på interesseliste. Herefter vil du modtage invitationer til informationsmøder og lignende, ligesom du vil få besked, når Domea åbner for opskrivning til boligerne. 

Ovalen i Albertslund 
Info følger. 

Aalborg Øst
Info følger. 

Sundbo, København S 
Info følger. 

Det åbne boligfællesskab 
Info følger. 

Analyser og data

VI har fået udarbejdet en række analyser, som kan hentes her.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere analysemateriale, kan du kontakte analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk.

Ensomhed og svage sociale relationer blandt ældre     Af Statens Institut for Folkesund

Livskvalitet i seniorbofællesskaber
Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Seniorbofællesskaber af Methods/Petersen
Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Afrapportering, projektet ”Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre”
Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen

Rum og fællesskaber for ældre - et baggrundsnotat
Af COWI for Realdania

Analyse af sammenhængen mellem boligformer og samfundsøkonomiske udgifter til ældre
Af Rambøll for Realdania

Fællesskab i seniorbofællesskaber. En analyse af fællesskabets præmisser i top-down og bottom-up seniorbofællesskaber
Af Antropologerne for Realdania

En byggegruppe bliver til. Erfaringer fra Byggegruppen Thomas B. Thrige
Udarbejdet af Kuben Management ved Niels Andersen og Sofie Hugo med bidrag fra Advokat Line Barfod, Foldshack og Forchammer.

Værd at vide om seniorbofællesskaber
Download pjecen på seniorboligen.dk

Om at finde og bo i bofællesskab

Overvejer du at flytte i seniorbofællesskab? Eller vil du starte dit eget? Vi har samlet nogle links til viden, inspiration og overblik over seniorbofællesskaber i Danmark.

Seniorboligen.dk

Seniorboligen.dk samler information om forskellige typer af seniorbofællesskaber, hvordan det er at bo i et seniorbofællesskab, og hvordan du finder eller selv starter et seniorbofællesskab. Siden rummer også henvisninger til fagfolk, studiegrupper og litteratur om seniorbofællesskaber. 

Seniorboligen.dk

Fremtidens bofællesskaber

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udgivelse fra 2016 viser eksempler på omdannelse af tomme bygninger til bofællesskaber i forskellige størrelser af byer og på landet. Udgivelsen ligger som PDF på Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets hjemmeside. 

Fremtidens bofællesskaber - i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet
Bofællesskab.dk

På Bofællesskab.dk kan du finde en liste over bofællesskaber og kollektiver i Danmark.

Bofællesskab.dk

Hjem til den tredje alder

Det kræver mange overvejelser at flytte i et seniorbofællesskab. Hjem til den 3. alder er en hjemmeside, der sætter fokus på det gode boligliv - og her kan du blandt andet følge Marianne og Steen, der har valgt at flytte i seniorbofællesskabet Kamelia Hus i Valby:

Marianne, Steen og Grønttorvet