x

Klimabelastningen fra drift- og anlægsaktiviteter i kommunerne

Video

Dato
18. august 2022

Længde
1t 59m 38s

18. august 2022 afholdt CONCITO , Region Hovedstaden og Copenhagen Electric webinar om klimabelastningen fra drift- og anlægsaktiviteter i kommunerne med fokus på omstillingen af køretøjer.

Webinaret blev afholdt af Region Hovedstaden, Copenhagen Electric og den grønne tænketank CONCITO. 

På webinaret delte en række oplægsholdere ud af deres erfaringer med at reducere CO2-udledninger fra anlægs- og driftsaktiviteter i kommunerne. Oplæggene handler om, hvad der kan opnås, men også hvad der ikke er lykkedes, og hvad det har haft af omkostninger at udføre drift- og anlægsaktiviteter mere bæredygtigt. Du kan bl.a. opleve København og Frederiksberg kommuner fortælle om deres arbejde med at omlægge egen drift i Vej & Park til el samt stille bæredygtighedskrav til entreprenørerne.Vejdirektoratet fortæller om deres krav til bæredygtighed i udbud af anlæg og drift af vejprojekter. Og endelig viser entreprenørfirmaet Nordkysten, hvilke typer materiel der kan drives med el og andre bæredygtige drivmidler, og giver et kig ind i fremtiden. 

Program  

00:00:27
Introduktion til temaet v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen, Copenhagen Electric
 
00:10:20
Arbejdet med klimavenlige anlægsprojekter i København v/ Claus Wilhelmsen, projektleder i Københavns Kommune 
 
00:32:58
Klima og miljøvenlig drift i Frederiksberg Kommune v/ Peter Lassen, driftschef i Frederiksberg Kommune
 
00:47:04
Pause

00:58:21
Vejdirektoratets krav om klimavenlige vejarbejder v/ Helle Lange, indkøbschef i Vejdirektoratet
 
01:22:16
Hvilket materiel er til rådighed på el – og hvad kommer? v/ Frank Schou Kruse, adm. direktør for Nordkysten

01:43:18
Dialog med deltagerne v/ Susanne Krawack, seniorkonsulent i CONCITO

Deltagere

   Kathrine Fjendbo Jørgensen, Copenhagen Electric
   Claus Wilhelmsen, projektleder i Københavns Kommune
•  Peter Lassen, driftschef i Frederiksberg Kommune
   Helle Lange, indkøbschef i Vejdirektoratet
•   Frank Schou Kruse, adm. direktør for Nordkysten
   Susanne Krawack, seniorkonsulent i CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.