x

Hvordan får vi det intelligente energisystem indtænkt i den kommunale planlægning?

Video

Dato
09. december 2022

Længde
1t 29m 14s

CONCITO afholdt d. 9. december 2022 dette webinar om det intelligente energisystem i samarbejde med Intelligent Energi.

Vi kender de overordnede nationale målsætninger: Vi skal have meget mere vedvarende energi fra vind og sol, og vi skal have fortrængt de fossile brændsler via elektrificering af opvarmning, transport og industri. Det kræver flere solceller og vindmøller, det kræver udbygning af transmissionsnet og distributionsnet. Og hvis det skal ske effektivt, så kræver det sektorkobling, lagring og fleksibilitet – altså et intelligent og integreret energisystem. Målsætninger realiseres lokalt, og kommunerne spiller en afgørende rolle som hhv. planlægger, som bygningsejer, som (forsynings-) virksomhedsejer og som facilitator af den gode dialog på tværs af forsyningsselskaber, borgere og virksomheder. Men hvordan får vi det intelligente energisystem tænkt ind i den kommunale planlægning? Og hvorledes får vi skabt en værdifuld dialog mellem kommuner og de netselskaber, der lokalt er ansvarlige for udvikling af elnettet?

Program 

00:00:00 Velkomst

v. Kamilla Hansen, klimaanalytiker i CONCITO

00:02:34 En effektiv grøn omstilling kræver mere sektorkobling og fleksibilitet i forbruget

v. Helle Juhler-Verdoner og Niels Hansen, iEnergi

00:35:05 Elektrificeringen er krumtappen i den lokale omstilling. Hvordan sikrer vi en værdiskabende dialog mellem kommuner og netselskaber?

v. Peter Kjær Hansen, Green Power Denmark

01:06:13 Inspirationsoplæg fra Thisted Kommune: Energizoner og dialog med lokale energiselskaber

v. Jens Therkelsen, konsulent / Plan, Miljø og Industri i Thisted Kommune

01:21:01 Debat

Deltagere

  • Helle Juhler-Verdoner, branchechef ved iEnergi
  • Niels Hansen, chefkonsulent ved iEnergi
  • Peter Kjær Hansen, afdelingschef i Green Power Danmark
  • Jens Therkelsen, konsulent i Plan, Miljø og Industri i Thisted Kommune
  • Kamilla Hansen, klimaanalytiker i CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 
DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.