x

Hvordan skaber vi relevante og motiverende synergier mellem DK2020-klimaplaner og undervisning i grundskolen?

Video

Dato
06. september 2022

Længde
1t 26m 59s

CONCITO og Den Grønne Rygrad afholdt d. 6. september 2022 et webinar om synergierne mellem DK2020 og undervisning i grundskolen.

I mange DK2020-kommuner er der et stærkt ønske om at inddrage børn og unge i processen med at omsætte DK2020-klimahandleplanen til konkrete lokale løsninger. Derfor afholdtes dette webinar i samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad, hvor der bl.a. arbejdes med at koble klimahandleplaner med undervisning i grundskolerne.

På webinaret delte Kerteminde Kommune, Svendborg Kommune og Vejle Kommune ud af deres erfaringer og eksempler fra deres arbejde med, hvordan man i en kommune arbejder med at koble klimaplaner og undervisning ud fra både et elev-, lærer- og tværgående forvaltningsperspektiv.

Program

00:00:00

Velkommen og introduktion til dagens program v/ Anna Esbjørn, Programchef i Fremtidens Byer, CONCITO og Synnøve Kjærland, programchef i CONCITO ́s Klimaambassade 

00:11:50

Eksempler på kommunernes arbejde med at koble og inddrage DK2020-klimaplaner i undervisningen faciliteret af Nanna Meldgaard Stærk, projektkoordinator, Den Grønne Rygrad, Haver til Maver

00:12:45

Vejle kommunes arbejde med elevinddragelse i en borgernær forankring af DK2020 Klimaplaner. Gæst: Line Kastorp Kok, naturfagskonsulent, Pædagogik og læring. 

00:30:49

Svendborg kommune og erfaringer med samarbejde på tværs af Teknik og Miljø og skoleforvaltningen i arbejdet med DK2020-Klimaplanerne. Gæst: Charlotte Vesterlund, Klima- og energikoordinator  

00:44:03

Kerteminde kommune fortæller om motivationen for at samarbejde på tværs af forvaltninger, samt hvordan arbejdet med Den Grønne Rygrad har effekt på både DK2020-planen og praksis i kommunen. Gæst: Johannes Thuesen, programleder for DK2020 og sekretær i Bæredygtighedsrådet 

01:03:37

Fælles opsamling, spørgsmål inputs fra webinarets deltagere til, hvilke inputs de kunne bruge fra DK2020 og Den Grønne Rygrad omkring at koble klimaplaner og undervisningsaktiviteter v. Anna Esbjørn og Synnøve Kjærland (CONCITO) 

Deltagere 

  • Line Kastorp Kok, naturfagkonsulent, Pædagogik og læring, Vejle Kommune
  • Johannes Thuesen, programleder for DK2020 og sekretær i Bæredygtighedsrådet, Kerteminde Kommune
  • Charlotte Vesterlund, klima- og energikoordinator, Svendborg Kommune
  • Nanna Meldgaard Stærk, projektkoordinator, Den Grønne Rygrad, Haver til Maver
  • Synnøve Kjærland, programchef i CONCITO’s Klimaambassade
  • Anna Esbjørn, programchef i Fremtidens Byer, CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 
DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.