x

Genbesøg - Gram Slot og Boltinggaard Gods

Video

Dato
2023

Længde
5 min 11 sek

I filmen ser vi nærmere på kampagnen Fremtidens Herregård, hvor en række danske herregårde har fået støtte til at genopfinde bygningskulturen i landdistrikterne og til at finde en måde at danne ramme om kultur, lokale fællesskaber og nye erhverv, der gavner både herregårdene selv og de lokalsamfund, de er en del af.

Mød Svend Brodersen, direktør og medejer af Gram Slot, samt Peter-Vilhelm Rosenstand, ejer af Boltinggaard Gods til en snak om, hvad de har brugt bevillingerne fra Realdania til samt hvilken betydning og effekt, det har haft. Gram Slot har blandt andet stor gavn af både at have et stort økologisk landbrug og en stor oplevelsesøkonomi. På Boltinggaard har de transformeret ejendommen til noget nutidigt ved at skabe en filmby på stedet med filmstudie, gæsteværelser, kontorfaciliteter og et stort kostumelager, der nu indeholder Skandinaviens største kostumesamling. 

Filmen er produceret af Michael Levin, og er en del af Realdania Genbesøg. Med Realdania Genbesøg vender vi tilbage til en lang række af de projekter, som har modtaget støtte de seneste 20 år. Målet er at lytte til brugernes erfaringer og derigennem blive klogere på, hvordan arkitektur kan skabe værdi for mennesker.