x

Universel design #7 Hvordan kan vi vurdere arkitekturens kvaliteter?

Video

Dato
juni 2023

Længde
9 min 21 sek

Få indsigt i, hvordan man kan være mere præcis i at vurdere og dokumentere arkitekturens kvaliteter velvidende, at man ikke kan måle og veje alt.

Arkitekturens værdiskabelse afhænger af, om nogen oplever, at deres omgivelsers kvalitet gør en forskel for dem; om det styrker deres fællesskaber, trivsel og sundhed. Hvis vi bliver bedre til at spørge ind til det, undersøge det og beskrive det, kan vi få en lærende tilgang til det grundlag og de præmisser, vi bygger på.

Denne film giver eksempler på, hvordan man kan arbejde mere systematisk og involverende med at vurdere arkitekturen og med hvilken gavn. Den giver indsigt i refleksionsværktøjer og metoder til at gennemføre effektmåling for at kunne vurdere et projekts visioner og målsætninger. Brugere, arkitekter, projektledere og konsulenter giver i filmen deres bud på, hvordan et byggeris værdi og kvalitet kan vurderes. Filmen tager udgangspunkt i Troldhedestien tegnet af LYTT Architecture og Steno Diabetes Center Copenhagen tegnet af MIKKELSEN ARKITEKTER, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED By- og Landskab.

I filmen medvirker diabetespatienterne Jørn Larsen, Amanda Pihl, Amanda Hansen og Anne Rasmussen, teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Stig Mikkelsen, direktør, Mikkelsen Arkitekter, Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Nicolai Carlberg, etnolog, Carlberg, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA i Kolding Kommune samt Freja Schjørring og øvrige brugere ved Troldhedestien.

En del af filmprojektet ”Hvem bygger vi for?” fra Danske Arkitektvirksomheder

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning i byggeriet påvirker udsatte brugergrupper særligt negativt. Det kan føre til inaktivitet, isolation, følelse af ensomhed og mindreværd m.m. Det er baggrunden for filmprojektet "Hvem bygger vi for?

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.