x

Hvem bygger vi for? Om universelt design og arkitektur

Video

Dato
juni 2023

Længde
13 min 47 sek

Når man designer og planlægger en inkluderende arkitektur, kan man skabe byer og byrum, hvortil alle har en ligeværdig adgang, og hvor alle har mulighed for at være sammen med andre mennesker. God brugerforståelse og en humanistisk tilgang til arkitekturen gør en verden til forskel for oplevelsen af den og for menneskers trivsel, sundhed og velvære. Men det kræver viden og indsigt i mennesker og en god forståelse for diversitet i brugerbehov, når arkitekturen skal virke inkluderende for alle.

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Når rammerne er bedst, kan de gøre os lykkelige. Når de er værst, kan de gøre os syge. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning påvirker alle. Men særligt sårbare brugergrupper, som mennesker med funktionsnedsættelse eller kroniske sygdomme, bliver påvirkede negativt, når der bliver bygget for nogle og ikke for alle.

Denne dokumentar giver dig en introduktion inkluderende arkitektur med den sociale bæredygtighed i højsædet, og de tilknyttede temafilm skildrer arkitektoniske løsninger, dilemmaer og problemstillinger gennem brugere, arkitekter, bygherrer og rådgiveres oplevelse, viden og erfaring.

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.