x

Universel design #5 Hvordan fremmer arkitektur fysisk og mental sundhed for alle?

Video

Dato
juni 2023

Længde
10 min 54 sek

Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, men der er stor ulighed i sundheden både hos unge og ældre. Det er en viden, som byggeriet kan arbejde målrettet og meget mere med. Vores omgivelser påvirker os på alle mulige måder, som vi ikke nødvendigvis lægger mærke til. Men vi kan blive mere præcise i forhold til, hvordan arkitekturen kan øge livskvaliteten for alle.

Filmen viser to eksempler på, hvordan arkitektur konkret skaber livskvalitet for forskellige mennesker gennem planlægning, design og brug. Naturen og rummene mellem bygningerne er centrale og kan, ud over at have en helende og lindrende virkning, også skabe nye mødesteder for alle mennesker.

I filmen møder vi blandt andet Freja Schjørring, der gennem det kommunale tilbud SOJA er vokset med opgaven som naturguide ved Troldhedestien, tegnet af LYTT Architecture, i Kolding Kommune. På det nybyggede Steno Diabetes Center Copenhagen, tegnet af MIKKELSEN ARKITEKTER, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED By- og Landskab, møder vi bl.a. Amanda Hansen og Amanda Pihl, som begge lever med diabetes, og som brugere af huset beskriver, hvordan de oplever og trives i arkitekturen.

En del af filmprojektet ”Hvem bygger vi for?” fra Danske Arkitektvirksomheder

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning i byggeriet påvirker udsatte brugergrupper særligt negativt. Det kan føre til inaktivitet, isolation, følelse af ensomhed og mindreværd m.m. Det er baggrunden for filmprojektet "Hvem bygger vi for?

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.