x

Ny guide: Fra affald til ressourcer

Pressemeddelelse 15. november 2017

God affaldshåndtering gavner både borgere, erhverv og miljø. Den seneste guide med erfaringer fra C40-netværket samler op på erfaringer fra ind- og udland og kommer med anbefalinger til danske kommuner, der kan medvirke til at løfte kvaliteten i affaldshåndteringen.

I 2015 endte omkring 11,3 millioner tons materialer som affald i Danmark. Selvom mere end to tredjedele af affaldet genanvendes, ender en stor del af de værdifulde materialer stadig i affaldsforbrændingsanlæg eller i deponier. Derfor er der god grund til at se på, hvordan vi kan genanvende mere af affaldet og øge kvaliteten af det, som genanvendes. 

 

Inspiration og anbefalinger til danske kommuner

Guiden Fra affald til ressourcer præsenterer eksempler på løsninger fra Ljubljana, Roskilde, Næstved, Yokohama, London og Oslo. De udenlandske cases er oversat til en dansk kontekst og suppleres af et katalog med anbefalinger.

De seks cases viser vidt forskellige måder at løse opgaven på, så vi håber, at der vil være inspiration at hente for mange danske kommuner

Projektchef Pelle Lind Bournonville. Realdania


”De seks cases viser vidt forskellige måder at løse opgaven på, så vi håber, at der vil være inspiration at hente for mange danske kommuner,” forklarer projektchef Pelle Lind Bournonville.   

Guiden tager afsæt i to grundlæggende principper for bæredygtig affaldshåndtering: Det første princip er en cirkulær tænkning, hvor man søger at holde ressourcerne længst muligt i det økonomiske kredsløb, hvor de har størst værdi. Det andet princip er affaldshierarkiet, hvor man som første prioritet forsøger at forebygge, at affald overhovedet opstår – og kun i værste fald deponerer, hvis der ikke er mulighed for genanvendelse, genbrug eller anden nyttiggørelse. Guiden er en af syv planlagte Good Practice Guides, som tager udgangspunkt i erfaringerne fra det internationale bynetværk C40. De syv guides indeholder i alt 70 eksempler på good practice-løsninger inden for energi, transport, affaldshåndtering, byplanlægning, klimatilpasning og finansiering. Guiden er udarbejdet for Realdania af Rambøll Management Consulting, som har omsat de internationale erfaringer til en dansk kontekst.

 

C40’s serie af good practice-guides

Formålet med disse guides er at bidrage med inspiration til byudviklere, der ønsker at reducere CO2-udledningen i byer og gøre byområder mere robuste over for ekstreme vejrhændelser. Serien af guides indeholder 70 good practice-metoder inden for energi, transport, affaldshåndtering, byplanlægning, klimatilpasning og finansiering. Denne rapport omhandler affaldshåndtering.