x

Klimatilpasning for grøn vækst og bedre byer

Pressemeddelelse 17. maj 2018

Kan regn være en ressource til at skabe bedre byer og grøn vækst? To arrangementer samler op på erfaringer og metoder fra Klimaspring kampagnen, der har støttet udviklingen af nye løsninger til håndtering af regnvand i byerne.

Klimaet er under forandring. Derfor må vi også forandre vores byer og måder at udvikle dem på, når stadig mere og kraftigere regn møder en by, hvor vandet har svært ved at komme væk. 

Vær med, når vi den 31. maj ser på, hvordan regnen er en ressource til at tænke nyt og skabe bedre byer. Og når vi den 8. juni inviterer til debat og dialog om, hvordan vi fortsat kan styrke innovation og kommercialisering, så klimatilpasning kan blive til grøn vækst. 

Klimatilpasning med merværdi

Klimatilpasning er en af vor tids største udfordringer. Et kæmpe problem, når veje og kældre står under vand, men også en mulighed for at tænke nyt. Med Klimaspring kampagnen har Realdania støttet en kommerciel udvikling af nye løsninger til klimatilpasning i byen. 

Løsninger, der ikke kun håndterer regnvandet, men samtidig er med til at skabe bedre byer ved at bruge regnen som en ressource til at få mere rekreative, levende og spændende byrum. Det er klimatilpasning med merværdi, hvor innovation, kommercialisering og tværfagligt samarbejde bliver til grøn vækst og er med til at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.

Når regnen giver byen liv

Siden 2013 og frem til kampagnens afslutning har Klimaspring støttet udviklingen af syv nye produkter og systemer til klimatilpasning af byen. Løsningerne – nogle fysiske, andre digitale – har det tilfælles, at de giver en anden værdi end ’bare’ at håndtere regnvandet. Det er løsninger, der opfylder flere formål. 

Klimaflisen - projektbeskrivelse

Vandvejen - projektbeskrivelse 

Innovation gennem tværfagligt samarbejde

Erfaringerne fra Klimaspring viser flere ting. Dels at der ikke findes én løsning, som kan klimatilpasse vores byer – det bliver snarere et kludetæppe af løsninger i stor og lille skala. Dels at vi ikke kan løse udfordringerne ved kun at udvikle nye produkter og tekniske løsninger, men at der også er behov for innovation på andre områder. Bl.a. gennem tværfagligt arbejde og ved at tænke i skalérbare systemleverancer frem for enkeltstående projekter.

Vær med den 31. maj og 8. juni

Vil du vide mere om resultaterne og erfaringerne fra Klimaspring, er der mulighed for at tilmelde sig to arrangementer:

Den blå-grønne by – når regnen giver byen liv

 Den 31. maj kl. 14:30-17:00 i BLOX

Download invitation og program (pdf)

Fra vand til vækst – erfaringer fra Klimaspring

 Den 8. juni kl. 9-12 i BLOX

Download invitation og program (pdf)

Deltagelse er gratis og åben for alle. 
Tilmeld dig ved at sende en mail til klimaspring@smithinnovation.dk 

 

Klimaspring er en Realdania kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Gennem kampagnen er der ydet faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første idé til den markedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. kr. til kampagnen, der blev igangsat i 2013 og afsluttes i 2018. Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.

Klimaspring har støttet gennemførelsen af 15 forprojekter, hvoraf syv er blevet til egentlige udviklingsprojekter. De syv produkter støttet af Klimaspring er enten på markedet eller på vej i 2018. 

Klimatilpasningsløsningerne er udviklet af konsortier af virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og kommuner i et tværfagligt samarbejde mellem fx ingeniører, arkitekter, designere, antropologer, biologer og byrumsspecialister. 

 
Klimaspring - fra vand til vækst