x

Ny Realdania-støtteordning skal hjælpe bæredygtige produkter på markedet

Pressemeddelelse 15. juni 2018

Virksomheder, der står med nye, bæredygtige produkter til byggeriet, men har brug for hjælp til at få gennembrud på markedet, kan nu søge penge og støtte hos Realdania. Under overskriften ”Innovation til marked” har Realdania afsat 20 mio. kr. til økonomisk støtte og rådgivning. Første ansøgningsfrist er den 1. september.

Innovation til marked er sat i verden, fordi mange virksomheder har svært ved at få deres innovative produkter til byggeriet ud på markedet. Det er ikke blot en skam for virksomhederne og byggeriet, men også samfundet som helhed, hvor der er behov for flere bæredygtige løsninger. 

”Erfaringer fra vores tidligere innovationskampagner har vist, at det er svært for producenter af nye bæredygtige produkter at ramme det rette mix af timing, risikovillighed og økonomi, når de skal gå fra innovativ idé til marked. Derfor vil vi gerne hjælpe en række virksomheder med at få de første og ofte svære kunder,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania. 

Svært at komme længere end den gode ide

Det er ikke innovationslysten, der mangler. Men byggerier er ofte så komplekse og omkostningstunge, og bygherrer ser sig ofte nødt til at fokusere på allerede kendte og konventionelle løsninger.

Vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, siger: 
”Vi kan se et stort behov for at udvikle nye innovative løsninger i byggebranchen for at lette presset på klodens naturressourcer. Både i produktionen af byggematerialer og i den store mængde affald, som byggeriet genererer. Problemet er bare, at byggetekniske løsninger skal være veldokumenterede og velafprøvede for at bygherrerne vil påtage sig en risiko med at indbygge dem i kommende byggeprojekter. Derfor er det velkomment med et initiativ, der støtter netop den risiko i processen, og hvor både bygherrer og materialeudviklere kan få hjælp til at få et produkt på markedet.” 

Virksomhedsstøtte med et højere formål

Virksomheder kan få støtte på op til 1 mio. kr. pr. projekt. De tilbydes desuden uvildig rådgivning af et ekspertpanel, der skal hjælpe med at afdække, styrke og realisere produktets byggetekniske- og markedsmæssige potentiale. Den økonomiske støtte går til at reducere de omkostninger og risici for kunden, som kan være forbundet med at bruge nye bæredygtige produkter i byggeriet. 

”Det højere mål med Innovation til marked-initiativet er at fremme den grønne omstilling og vækst. Når vi som filantropisk forening sætter os for – med økonomi og rådgivning – at hjælpe virksomheder med at få deres bæredygtige produkter ud på markedet, gør vi det netop for at sætte mere fart på den bæredygtige omstilling i byggeriet - og for at skabe bedre bygninger at bo og være i” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.

Seks ansøgningsrunder over to år

Innovation til marked har første ansøgningsfrist den 1. september. Der vil være tre ansøgningsrunder pr. år. Det forventes, at mellem 15 og 20 virksomheder vil opnå støtte.

Smith Innovation er fagligt sekretariat for Innovation til marked.

Innovation til marked henvender sig producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, som står bag innovative og bæredygtige produkter til byggeriet. Initiativet er særligt fokuseret på virksomheder, der allerede har en eller flere kunder, som ønsker at købe produktet. Bygherrer kan dermed også få hjælp gennem initiativet ved at få reduceret risici forbundet med at anvende et nyt produkt i en konkret byggesag. 

Støtteordningen er et delinitiativ under en større Realdania-kampagne, der har til formål at styrke den bæredygtige innovation i byggeriet. 

Målet med Innovation til marked er at modne markedet for innovative bæredygtige produkter i byggeriet og dermed fremme bæredygtig omstilling og vækst.

Støtteordningen har tilknyttet et ekspertpanel, der yder virksomhederne uvildig rådgivning. I ekspertpanelet sidder: 
- Michael Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri
- Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen
- Steen Asgreen, Netværkschef, Vækstfonden
- Eva Fog Bruun, Senior Director Global Brand Management, tidl. VELUX Gruppen
- Jørgen Munch-Andersen, Seniorrådgiver, Træinformation
- Ole Bønnelycke, Sekretariatschef, Byggeskadefonden

Udover ekspertpanelet er der også tilknyttet et kundepanel med innovative bygherrer og andre kunder, ligesom virksomhederne tilbydes et sparringsforløb gennem CONNECT Danmark.