x

Arkitektoniske kulturarvsværdier kortlagt i 15 udsatte boligområder

Nyhed 12. juni 2019

Arkitektskolen Aarhus har med støtte fra Realdania, udarbejdet værdibeskrivelser for de 15 boligområder, som er på regeringens liste over de såkaldt hårdeste ghettoer.

Værdibeskrivelserne blev afleveret til de involverede boligorganisationer og kommuner, kort før de 1. juni skulle have deres udviklingsplaner for områderne på plads. Men selvom udviklingsplanerne er klar, så venter et stort arbejde forude med at få planerne konkretiseret og realiseret.

Hvor mange forbinder udsatte boligområder med en trist, monoton og ensformig arkitektur, som få har lyst til at bo i, så har man det med at glemme de arkitektoniske og miljømæssige værdier de også rummer - og de klare, byplanmæssige visioner, som områderne er født ud af.

Kortlægningerne gennemgår de enkelte områders bærende fortællinger og har klare anbefalinger til, hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier og byplanmæssige greb, der er værd at holde fast i og bygge videre på. Vurderingerne er lavet med øje for nutidige ønsker om en højere grad af bymæssig integration, funktionsblanding og arkitektonisk variation i de udsatte almene boligområder.

En gennemgående fortælling for mange af byggerierne er, at de er født ud af en velfærdsvision. Et ønske om lys og luft, grønne områder og om gode, rummelige boliger, der er til at betale for almindelige mennesker. Det er historien om det industrialiserede montagebyggeri, der blev født op igennem 1950’erne og realiseret i stor stil gennem 1960’erne.

“De udsatte boligområder vil i de kommende år skulle gennemgå væsentlige forandringer, hvis de skal leve op til de lovbestemte udviklingsplaner. De bygnings- og landskabsmæssige værdier boligområderne rummer, er væsentlige at være opmærksom på. F.eks. er der klar arkitektonisk og kulturhistorisk værdi i den ensartethed og stramme struktur byggerierne har. Disse overordnede træk er en vigtig del af bygningsarven. I forbindelse med de ret omfattende fysiske forandringer i de udsatte boligområde, er det godt at være opmærksom på disse iboende kvaliteter.”, siger Astrid Bruus Thomsen, Programchef i Realdania.

”Vores kortlægninger hæfter sig både ved de arkitektoniske og bygningsmæssige værdier, men også de mange gode rekreative kvaliteter, der er vigtige at bevare. Vi er også nede og pege på konkrete ting i de enkelte områder, f.eks. særlige bygningselementer, træer, specielle landskabelige træk eller materialer, der er en vigtig del af bygningskulturarven.”, siger professor Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus.

Der er truffet en politisk beslutning om, at områderne skal omdannes og videreudvikles, så det ligger fast. Målet med kortlægningen er derfor at medvirke til at områdernes særlige kvaliteter fastholdes, samtidig med at de udvikles efter nutidens krav med mål om at skabe levende, velintegrerede bydele.

Ambitionen er, at kortlægningerne kan være til inspiration, når udviklingsplanerne skal udfoldes og realiseres i samarbejde mellem boligselskaber, afdelingsbestyrelser, beboere, rådgivere og kommunerne.

Se værdibeskrivelserne her