x

Arkitektskolen Aarhus har med støtte fra Realdania, udarbejdet værdibeskrivelser for de 15 boligområder, som er på regeringens liste over de såkaldt hårdeste ghettoer. 

Værdibeskrivelserne er afleveret til de involverede boligorganisationer og kommuner, så de kan indgå i arbejdet med at realisere de udviklingsplaner, de ifølge loven, skal udarbejde.

Værdibeskrivelserne beskriver de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier områderne og byggerierne besidder. Hvor mange forbinder dem med triste og ensformige byggerier, som få har lyst til at bo i, så har man det med at glemme de arkitektoniske og miljømæssige værdier de også rummer - og de klare, byplanmæssige visioner, som områderne er født ud af.

Der kan være værdier der er værd at holde fast i, eller man skal være opmærksomme på, når områderne omdannes.

Rapporter fra 15 udsatte boligområder

Her kan ses de færdige rapporter med kortlægninger og værdibeskrivelser af de 15 udsatte boligområder:

Agervang, Holbæk

Bispehaven, Aarhus

Finlandsparken, Vejle

Gadehavegård, Høje Taastrup

Gellerup, Aarhus

Mjølnerparken, København

Motalavej, Korsør

Munkebo, Kolding

Ringparken, Slagelse

Skovvejen/Skovparken, Kolding

Stengårdsvej, Esbjerg

Sundparken, Horsens

Tingbjerg, København

Taastrupgård, Høje Taastrup

Vollsmose, Odense