x

AP Pension skal opføre 450 boliger i Kanalbyen i Fredericia

Pressemeddelelse 20. december 2019

Et nyt boligkvarter med omkring 450 boliger og en promenade med kunstoplevelser. Dét skal AP pension nu bygge i Fredericias nye Kanalby, som udvikles i partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg.

En ny aftale mellem AP Pension og Kanalbyen i Fredericia tilføjer Fredericia 450 lejeboliger og en ny promenade med kunstoplevelser. Med en samlet volumen på mere end 38.000 etagemeter er aftalen den hidtil mest voluminøse i Kanalbyens historie.

Bag det store nye projekt, som har fået navnet Carolinelunden, står AP Pension. Direktør i AP Ejendomme Peter Olsson glæder sig over aftalen, og ser frem til at komme i gang med projektet i Kanalbyen.  

- Kanalbyen er en spændende ny bydel, som allerede er fuld af byliv, kunst og fællesskab. Og med kanaler, hav og by lige uden for døren mener vi, at området er meget attraktivt at investere i. Det er et privilegie at være med til en spændende byudvikling på en så markant placering, siger Peter Olsson.

Foruden Carolinelunden er AP Pension allerede i gang med at bygge et nyt hovedkvarter til DLG i Fredericia. Og Borgmester Jacob Bjerregaard glæder sig over, at pensionskassen nu også investerer i boliger i byen. 

- Jeg glæder mig meget over samarbejdet, og over at AP Pension igen vælger at investere i Fredericia. Projektet sætter yderligere skub i den positive udvikling, som Fredericia er inde i, og endnu engang bliver vi bekræftet i, hvor fantastisk et boligområde Kanalbyen er. Vi glæder os til at se boligerne vokse frem og byde de mange nye beboere i Carolinelunden velkommen”, siger Jacob Bjerregaard.  

 

Varieret boligkvarter, der refererer til historisk bykerne

Boligerne i Carolinelunden opføres som en blanding af townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse, der i form og skala refererer til Fredericias historiske renæssancecentrum. Parkering kommer fortrinsvis til at foregå under jorden, så der bliver mere plads til byliv og grønne områder i gadeniveau. 

 

Kunsten skal tænkes ind i ’Officersstien’

Som en hilsen til den oprindelige Carolinelund og Fredericias lange militærhistorie, anlægges ’Officersstien’ – en færdselsåre for gående og cyklister med særlige kunstoplevelser.

Kanalbyen arbejder i forvejen strategisk med at involvere kunstnere i udformningen af byrum og bygninger med fokus på at skabe oplevelser og identitet. Derfor vil der i det videre forløb også blive udpeget en kunstner, der kan bidrage til udformningen af Officersstien.

 

Inspireret af Fredericias historie

Carolinelunden har navn efter lysthaven af samme navn, som blev anlagt på stedet i 1800-tallet. Carolinelunden lå tæt ved Officersforeningens have, og blev blandt andet brugt til at holde skovture og promenere. I 1900-tallet tog industrien sit indtog i området, og den grønne have blev erstattet af de fabrikker, der har præget området frem til det nye århundrede. I 00’erne blev området ryddet, åbnet og klimasikret, så en ny bydel - Kanalbyen - kunne vokse frem. 

Kanalbyen rummer i dag både ejerlejligheder, lejelejligheder, kontorhuse, byhaver, lystbådehavn og en kreativ containerby med små specialbutikker. Området udvikles i partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg, og også her glæder man sig over den store nye aftale.

- Carolinelunden er med sin store variation og menneskelige skala et sympatisk boligprojekt, som kommer til at danne en rigtig god ramme om de kommende beboeres liv. At det så samtidig er et projekt, som tilføjer Fredericia en ny promenade, og som hylder byens historie som fæstningsby, dét giver en ekstra kvalitet til hele byen, siger projektdirektør Tim E. Halvorsen fra Kanalbyen i Fredericia.

Bag helhedsplanen står Arkitema Architects. De første 140 boliger i Carolinelunden ventes at gå i jorden i 2020.