x

Stuehus og garage på Dyrehave Mølle forvandles til boliger

Pressemeddelelse 30. april 2020

Restaureringen af Dyrehave Mølle i Nyborg fra 1858 er i fuld gang. Og nu har Realdania By & Byg taget fat på ombygningen af ejendommens stuehus og garagebygning. Når arbejdet er færdigt, vil de to bygninger udgøre to dobbelthuse med fire boliger.

Realdania By & Byg erhvervede Dyrehave Mølle i 2018. Ejendommen består af et stuehus, en garagebygning og et magasin samt en fredet, hollandsk gallerimølle. Restaureringen af selve møllen samt den udvendige restaurering af magasinet blev påbegyndt i 2019. Nu er turen kommet til stuehuset og garagen, der skal forvandles fra yderst til inderst. 

Fra hønsehus til lejlighed

Garagebygningen på Dyrehave Mølle har levet en meget broget tilværelse, og under dets tag har været lokummer, hønsehus, dueslag, karlekammer, viktualierum, værksted, garage og meget mere. Fremadrettet skal garagebygningen være et delt dobbelthus for to familier. Bygningens indre omdannes til to moderne lejemål med et tidssvarende interiør, mens dens ydre i store træk fastholder sit velkendte udseende. De store porte, der på mange måder karakteriserer bygningen, omdannes til vindues- og dørpartier i glas. 

Denne model har arkitekt i Realdania By & Byg, Anders Brüel, der leder projektet, stor erfaring med: ”Som et led i transformationen af avlsgården på Hindsgavl Slot, som ejes af Realdania By & Byg, skulle den fredede svinestald ombygges til moderne hotelværelser. Stalden er ligeledes karakteriseret ved store porte og en uensartet facade, som skulle bevares, mens staldens indre skulle bygges fuldstændigt om. Resultatet blev, at ydervæggen varierer fra værelse til værelse og på den måde afspejler bygningens historie, mens staldens indre er komplet forandret men stadig med referencer til fortiden”.       
 
På samme måde vil lejemålene på Dyrehave Mølle også variere for at tilpasse sig ydermurenes forskelligheder. Målet er at bevare bygningernes egenart og fortælling som et samlet kulturmiljø. 

Dyrehave Mølle indgår i Realdania By & Bygs portefølje af ejendomme, som repræsenterer over 500 års bygningshistorie. Som et samlet kulturmiljø er Dyrehave Mølle et væsentligt arkitektonisk vidnesbyrd om udviklingen af Danmark fra landbrugssamfund til videnssamfund.

Du kan se flere billeder, tegninger og læse mere om projektet her Dyrehave Mølle

Stuehuset var hjem for fire familier

Stuehuset på Dyrehave Mølle er opført i sidste halvdel af 1800-tallet, og det er bygget både om og til mange gange siden, fx er det oprindeligt fem fag lange hus blevet forlænget først med tre fag mod syd og senere også med en udestue. Også senere ombygninger har sat deres præg på huset, som ved Realdania By & Bygs overtagelse fremstod med tag af bølgeeternit, store termoruder samt køkken, bad og interiør tilkommet løbende gennem de sidste 40 år. 

Det store hus har altid været hjem for mølleren og hans familie men har også huset andre, og på et tidspunkt har hele fire familier haft hjem i huset. I fremtiden vil også stuehuset blive ramme om to familiers dagligdag, når huset efter ombygningen skal lejes ud som et delt dobbelthus. 

Den gamle ydermur mod syd blev med tilbygningen en indre, kraftig skillevæg. Nu bliver denne væg den lodrette opdeling af de to lejemål. Husets indre bliver moderniseret fra kælder til kvist i et enkelt, nutidigt udtryk, mens husets ydre bliver bragt mere i overensstemmelse med dets oprindelige udseende med tegltag og dannebrogsvinduer. 

Stilladset er allerede rejst omkring stuehuset, og håndværkerne er starte med at fjerne det gamle tag. Herefter skal al mur- og træværk gennemgås, fundamentet skal sikres, og tekniske installationer og rørføring udskiftes. 

Fremtiden for ejendommen

Mens stuehuset og garagen skal lejes ud til private, skal magasinet, der er bygget sammen med den fredede mølle, lejes ud i erhvervsmæssigt øjemed. Lejlighederne varierer i størrelse og udseende samt rumlig disponering. Den største lejlighed bliver 143m2, mens den mindste bliver på 102m2. Alle lejligheder bliver i flere plan. 

Magasinets ydre er i store træk istandsat, og nu skal håndværkerne i gang med at forvandle bygningens stueetage. Ude såvel som inde istandsættes magasinet med respekt for bygningens bevaringsværdier, så bygningens historie fortsat kan aflæses. Magasinets øverste etage afventer for nuværende den endelige lokalplan.   

Målet med ombygningen af stuehuset, garagen og magasinet er at skabe et økonomisk driftsgrundlag, som kan sikre både den fredede mølle samt hele ejendommen i fremtiden. Realdania By & Byg forventer at kunne udleje lejemålene i 2021, og som altid får medlemmer af Realdania By & Byg Klubben besked som de første. 

Læs mere om Realdania By & Bygs ejendomme