x

Nu skal flere innovative produkter hjælpes ud på markedet og gavne byggeriet

Nyhed 12. juni 2020

Realdania åbner for ny ansøgningsrunde, som skal hjælpe virksomheder, der står med nye, bæredygtige produkter til byggeriet, med at få gennembrud på markedet. Indsatsen hedder ”Innovation til marked” og skal styrke det grønne og effektive byggeri.

Et ventilationsvindue kombineret med en varmepumpe, der kan trække fugt og varme ud af den gamle luft og genbruge den i gulvvarme og i vandhanen – til gavn for indeklimaet og energiforbruget.

Samt et 3D-navigationssystem til gravemaskiner, som gør det muligt at sikre høj præcision i gravearbejdet på byggepladsen – med det resultat, at arbejdsgange bliver mere effektive og ressourceforbruget reduceret.

Begge er eksempler på innovative ideer, som har potentiale til at sætte fart på den bæredygtige omstilling i byggeriet og i sidste ende skabe bedre bygninger at bo og være i. 

Nye virksomheder kan søge støtte

Virksomhederne bag – henholdsvis Horn Group og Unicontrol – er blandt de seneste, der har modtaget økonomisk støtte fra Realdanias indsats ”Innovation til marked”, hvilket har betydet, at de to eksempler på innovative produkter nu er på vej ud på både det danske og det tyske marked.   

Nu åbner Realdania for en ny ansøgningsrunde med frist d. 1. september 2020, hvor flere virksomheder, der står med nye, bæredygtige produkter til byggeriet, men har brug for hjælp til at få gennembrud på markedet, kan søge økonomisk støtte på op til 1 mio. kroner.

Fokus på barrierer og risici

Ifølge projektchef i Realdania, Simon Kofod-Svendsen, viser al erfaring om innovation, at det er svært for producenter af nye bæredygtige produkter at ramme det rette mix af timing, risikovillighed og økonomi, når de skal gå fra innovativ idé til marked.

”Markedsintroduktionen er svær – det er ikke uden grund, man kalder det ’valley of death’. Med Innovation til marked fokuserer vi på netop kundens barrierer og risici ved at afprøve de nye løsninger. Vi muliggør, at prisen for produktet ikke er højere end konventionelle løsninger, og vi hjælper producenterne med målrettet sparring om produktets fordele og potentielle ulemper. Alt sammen for at gøre det så overskueligt og trygt som muligt for deres kunder, som jo alt andet lige løber en risiko ved at afprøve løsningerne,” siger Simon Kofod-Svendsen. 

Innovation til marked har stor effekt

Og det har i den grad betydning for virksomhedernes vej til markedet at modtage økonomisk støtte og vejledning fra Realdania. Det viser en evaluering af Innovation til Marked og af initiativets forgænger TEST, som er baseret på interviews fra stort set alle de 50 virksomheder, der har modtaget en økonomisk bevilling fra de to projekter.

Her svarer 85 procent af alle bevillingsmodtagere, at støtten fra Realdania har eller vil bidrage til at forbedre indholdet og kvaliteten af den løsning, som markedsmodningsprojektet handler om. Ligesom 82 procent vurderer, at TEST og Innovation til marked enten i høj grad eller i nogen grad forbedrer deres fremtidige vækstmuligheder.

Læs mere om Innovation til marked og ansøg her

Mere om Innovation til marked

  • Puljen er målrettet producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, der har nye bæredygtige produkter til byggeriet, men har brug for støtte til at få produktet solgt til de første afgørende kunder. 
  • Ud over økonomisk støtte, som kan afhjælpe kundens risiko, modtager virksomhederne også teknisk og kommerciel rådgivning og sparring omkring produktets udvikling med det formål at reducere kundens omkostninger og risici ved at bruge de nye produkter.
  • Innovation til marked' yder økonomisk støtte til den udgift, der ligger efter selve produktudviklingen, og som er forbundet med at bringe produktet på markedet. 
  • Fokus er at få innovative produkter i brug på konkrete byggesager, så virksomheden opnår afgørende referenceprojekter, der demonstrerer produktets effekt.
  • Innovation til marked blev igangsat medio 2018 og løber indtil årsskiftet  2020/2021. Der er afsat i alt 20 mio. kroner til puljen, og på nuværende tidspunkt har i alt 15 virksomheder fået økonomisk støtte .
  • Smith Innovation er fagligt sekretariat for Innovation til marked.

    Læs mere om Innovation til marked her