x

Realdania By & Byg køber Støberihallerne i Præstø

Pressemeddelelse 21. december 2020

Med købet af de gamle støberihaller i Præstø på Sydsjælland vil Realdania By & Byg bevare og sikre et sjældent sammenhængende og bynært industrianlæg fra 1800-tallet. Forude venter en restaurering, der skal genoprette bygningerne og skabe rammerne til bl.a. bibliotek og borgerservice. Samtidig etablerer Vordingborg Kommune ny gangbro over byens å bag hallerne.

Når borgerne i havnebyen Præstø på Sydsjælland for 130 år siden gik tur gennem byens gader, var det ikke kun butikker og handelsdrivende, som de mødte på deres vej. Midt i byen lå dengang også flere fabrikker og industrivirksomheder, som producerede alt fra brændevin og tobak til bøger og skibe. En af de virksomheder, som bidrog til industrien i Præstø, var byens jernstøberi, som havde til huse i støberihaller inde bag en af portene i Adelgade. 

Hallerne, der blev opført i 1887, fungerede helt frem til 1947 som byens jernstøberi. Fra 1948 til 2001 var der bilhandel og autoværksted i hallerne, og sidenhen har forskellige brugere haft adgang til bygningerne. Trods skiftende brug af de gamle haller står de fleste af bygningerne den dag i dag stort set intakte, om end slidte og forfaldne.

Nu er de historiske bygninger købt af Realdania By & Byg, som inden længe iværksætter en omfattende restaurering, der hen over de næste par år skal bringe de udtjente bygninger på fode igen og dermed sikre bevaringen af et stykke dansk bygningsarv. 

 

Bevaring af en sjælden bygningstype

- Vi er glade for købet af de gamle støberihaller i Præstø. Samlet udgør de et sjældent fint og sammenhængende industrianlæg fra tiden, hvor industrialiseringen i Danmark for alvor tog fart. Engang var der over hele landet mange af sådanne industrianlæg, som lå centralt placeret i byernes midte. I dag er de fleste forsvundet eller ombygget til ukendelighed. Derfor glæder det os, at vi med købet af Støberihallerne i Præstø kan være med til at bevare og sikre en vigtig bygningstype, som i høj grad har været med til at bane vejen for det moderne danske samfund, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Forude venter en gennemgribende restaurering, som skal sikre, at bygningernes arkitektoniske og funktionelle udtryk og autenticitet fastholdes og genskabes. Samtidig skal bygningerne transformeres, så den kommende lejer – Vordingborg Kommune – kan anvende dem til gavn for hele byen, og det glæder Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed.

Et løft for hele byen

- Restaureringen vil ikke blot være et gevaldigt løft for bygningerne; den vil også være et løft for hele byen. Planen er, at bygningerne skal rumme bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og foreninger med mulighed for udstillinger. Støberihallerne skal være et fællesskabets hus i Præstø med masser af aktivitet på alle tider af døgnet, siger Mikael Smed.

Med restaureringen af støberihallerne vil Præstø få et centralt mødested, hvor mange kan samles - tæt på hovedgaden og tæt på handelslivet. Som en yderligere styrkelse af byens centrum vil kommunen etablere en lille fodgængerbro over åen, der løber bag bygningerne. Dermed vil støberihallerne blive forbundet med en eksisterende parkeringsplads syd for åen. 

- Med restaureringen og genopretningen af støberihallerne og med sammenbindingen af havnen og hovedgaden via en ny bro er det vores håb, at de historiske bygninger kan være til at styrke bylivet i Præstø. De gamle støberihallers beliggenhed med en åben port til Adelgade er samtidig et charmerende særkende for Præstø, hvis bymidte netop er kendetegnet ved mange åbne baggårde, der fungerer som smutveje mellem åen og havnen, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Efter endt restaurering vil Støberihallerne indgå i Realdania By & Bygs samling af 60 historiske ejendomme, som tilsammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Som et velbevaret eksempel på bygningstypen ”industribyggeri fra 1800-tallet” er Støberihallerne i Præstø sammen med de øvrige ejendomme i samlingen med til at levendegøre dansk kultur- og bygningsarv og formidle viden om arkitektur, byggeskikke og materialer.

***

FAKTA

Om Støberihallerne 

Støberihallerne i Præstø er opført som en helhed i 1887 som jernstøberi. Anlægget består af en forkortet produktionsbygning, en bygning til værkførerens kontor og bolig samt en mindre lagerbygning. 

De er opført i den periode, hvor arkitekturretningen historicisme blomstrede, og selvom der var tale om rene brugsbygninger, satte samtidens arkitekturretning alligevel sit præg. De støbte jernsøjler, som bærer taget over de store, åbne rum, er udstyret med bladkronede kapitæler, og murværket omkring døre og vinduer er fint detaljeret.

Produktionsbygningen er opført dels i kalksten, dels i tegl. Mod nord står murværket i blank mur, mens det er pudset og kalket indvendigt og på de øvrige facader. 

Hele produktionsbygningen udgøres af en hal med symmetrisk, lav taghældning samt supplerende bygninger med shedtag, dvs. fabrikstag med en savtakket profil i form af skiftevis skrånende og lodrette tagflader. Tagfladernes oprindelige beklædning – formentlig skifer og senere tagpap – er på et tidspunkt blevet erstattet af eternit-skifer og bølgeplader.

I det indre står produktionsbygningen stort set intakt. Dog er der etableret to værkstedsgrave i forbindelse med bygningens omdannelse til autoværksted i sidste halvdel af 1900-tallet, ligesom der er placeret en stor, støbt olietank i en af hallerne. 

Værkførerbygningen i blank mur er to etager høj med høj trempel. Stueetagen er ombygget i forbindelse med etableringen af autoværksted, mens værkførerens lejlighed på første sal står stort set intakt siden opførelsen. Tagetagen er ikke udnyttet bortset fra et dueslag.

Lagerbygningen har facade i blank mur, og i overetagen er de oprindelige jernvinduer bevaret. I det indre er lagerbygningen slidt, men nogenlunde intakt. Ligesom i værkførerbygningen er etageadskillelsen bygget som muret monierhvælv.

Grunden: 1.933 m2.
Hallerne: 644 m2 samt 190 m2, hvor taget mangler; kun murene indikerer, hvor bygningen lå.
Værkførerkontor og bolig: 274 m2.
Depot: 2x78 m2.