x

Pragmatisk haveanlæg afslutter 270 år gammel byggesag

Pressemeddelelse 9. februar 2021

I hjertet af København ved Marmorkirken i Frederiksstaden kunne Realdania By & Byg i 2010 fejre indvielsen af bygningen ’Tietgens Ærgrelse’. 11 år, en metrostation, en nabodialog og en myndighedsbehandling senere er det nu tid til at anlægge den lille have bag ejendommen, som fuldender hjørnet. Dermed kan Realdania By & Byg sætte et endeligt punktum for den byggesag, der startede med byggeriet af Marmorkirken i midten af 1700-tallet.

Når statuen af B.S. Ingemann fra sin sokkel op ad Marmorkirken i dag stirrer frem for sig, ser han et gråt, vindblæst hjørne præget af skraldespande. Men det triste billede er snart fortid. I februar sættes spaden endnu engang i jorden ved hjørnet kendt som ’Tietgens Ærgrelse’, der udgør et helt kapitel af Frederiksstadens historie. 

Byggeaktiviteten er dog kortvarig. Allerede inden sommerferien vil et nyt haveanlæg stå klar og dermed afslutte den byggesag, der startede i 1749 med grundstensnedlæggelsen til Marmorkirken; en byggesag der endte i hårdknude, da finansmanden C.F. Tietgen til sin store skuffelse måtte opgive at fuldende en randbebyggelse omkransende kirken. Et lille hjørne med 1700-tals bindingsværksejendomme stod tilbage og blev kendt som ’Tietgens Ærgrelse’.”Da Realdania By & Byg i sin tid købte den tomme byggegrund og opførte ejendommen Tietgens Ærgrelse, var ambitionen at skabe et værdigt punktum for området, der kunne favne både fortiden og nutiden rent arkitektonisk og funktionelt. Vi er meget glade for, at vi nu i samråd med Københavns Kommune og med vores naboer både i Store Kongensgade og Frederiksgade samt ikke mindst kirken er kommet frem til dette projekt. Vi håber, at områdets beboere og besøgende vil tage pænt imod det”, udtaler administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.   

En pragmatisk have

Haveanlægget vil i sin form spejle de tre andre hjørner i pariserkarréen omkring Marmorkirken og desuden videreføre den romantiske stil med en lille beplantet forhave afgrænset af et hegn mod gaden. Stilen vil dog være mere nutidig men i både højde, farve og rytme mime det historicistiske hegn foran 1800-tals bygningerne uden dog at gentage dets ornamentik. Hegnet udføres i fladstål som fag udspændt mellem lodposter og med en sokkel af sten. Også belægningen, der skal sikre renovationsfolk og beboere fornuftig færdsel, bliver en fusion af nyt og gammelt med chaussésten og betonfliser.    

Hele omdrejningspunktet for projektet er opførelsen af et skur, der helt banalt skal huse skraldespande. Skuret beklædes af smalle, lodrette stållameller, der placeres med indbyrdes afstand for at lette udtrykket. Skuret males sort for at give det en elegant og nedtonet karakter, der samtidig viderefører det sorte bindingsværk, som kendetegner hjørnets ældste bygninger.  

”I samarbejde med Schønherr har vi bestræbt os på at skabe et projekt, der omfavner både fortiden og nutiden rent arkitektonisk. Netop dette hjørne er mødested for både 1700-tals, 1800-tals og helt moderne bygninger; det er på en gang baggård og facade. På få m2 skal vi løse konkrete hverdagsbehov for både beboere i Tietgens Ærgrelse, Frederiksgade 6 samt Store Kongensgade 76 uden at kompromittere historien. Det er samme tanker, som ligger til grund for ejendommen Tietgens Ærgrelse”, fortæller arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg Per Troelsen. 

Blomster i sarte farver og stedsegrønt bunddække

På skuret opsættes et espalier, så klatreplanter kan begrønne det ydmyge skur og lade det falde i baggrunden visuelt. På skurets femte facade – taget – sættes sedum eller stenurt, så beboere i de øvre lejligheder får endnu en grøn flade at se på gennem vinduerne. 

Det øvrige haveanlæg bliver præget af sæsonvarierende vækster med blomster i hvide og rosa toner som magnolia, oktoberkirsebær, syren, klatreroser, mandel og et stedsegrønt bunddække. 

Baggård bliver til forhave

Selvom haveanlægget i sin tanke er en videreførelse af randbebyggelsens karakter, så har der ikke tidligere været en have på netop dette hjørne. Arealet på kirkens sydvestlige side har tværtimod altid været præget af en baggårdstemning med et højt plankeværk i træ, lokummer og skarnkasser, mens arealet, hvor ejendommen Tietgens Ærgrelse står, op gennem 1900-tallet husede henh. en stenhugger, en bilhandel og en pølsevogn. 

Siden årtusindeskiftet har byggeaktiviteten dog været stor først med oprensning af grunden, siden opførelsen af det prisvindende byggeri Tietgens Ærgrelse og dernæst anlæggelsen af en station ifm. udvidelsen af den københavnske metro. Nærmeste nabo til byggeaktiviteten er Marmorkirken, hvor sognepræst Mikkel Wold har fulgt det hele på nærmeste hold.
 
”Når man har sin daglige gang i dette historiske centrum af København og kender hver en krog af området, så er det en fornøjelse, når der sker en forskønnelse, som griber fat i områdets historie. At tilføje noget nyt og moderne til en arkitektur, der blev skabt for næsten 300 år siden, må være en æstetisk balancegang. Jeg glæder mig til at se resultatet, siger Mikkel Wold, som har været præst i Marmorkirken i 27 år. 

Fakta. 

Haveanlægget påbegyndes i februar 2021. Det forventes afsluttet inden sommerferien samme år. 
Planerne om en bedre udnyttelse af arealet mellem Frederiksgade 2 og 6 var tænkt ind fra start i visionen for ejendommen Tietgens Ærgrelse, der stod færdig i 2010. Færdiggørelsen af arealet har dog afventet først anlæggelse af metrostationen bag Marmorkirken, nabodialog omkring indretningen af arealet samt myndighedsbehandling hos Københavns Kommune. 
Planerne for haveanlægget er udført af Schønherr Landskabsarkitekter på foranledning af Realdania By & Byg og i samråd med Københavns Kommune. 
Projektet udføres som et fælles anliggende mellem ejerne af bygningerne Store Kongensgade 76, Frederiksgade 2 og 6. 
Ejendommen Tietgens Ærgrelse er indviet i 2010 og tegnet af den britiske arkitekt Tony Fretton. Ejendommen ejes af Realdania By & Byg som en kombineret erhvervs- og beboelsesejendom.