x

Kystbeskyttelse i Dragør: Vinder udpeget

Pressemeddelelse 8. marts 2021

Vinderen af parallelkonkurrencen om Dragør Kommunes fremtidige kystbeskyttelse er fundet. Og vinderen er rådgiverholdet Arkitema og COWI.

Dermed står det også klart, at det er Arkitema og COWI, der skal arbejde videre med en udviklingsplan for, hvordan Dragør Kommune kan tilpasse sig fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.

Beskyttelse og naturoplevelser

Konkurrencens bedømmelsesudvalg fremhæver særligt den robusthed og tryghed, der er indbygget i forslaget fra rådgiverholdet Arkitema og COWI. For eksempel rummer forslaget et bud på, hvordan Drager kan beskyttes mod oversvømmelser fra havet ved at anlægge et nyt forland ud for kysten. Et forland, som tilfører områdets beboere såvel beskyttelse som nye muligheder for naturoplevelser.   

”Konkurrencen har givet os et rigtig godt afsæt for det videre arbejde. Vi er nået langt, og Dragørs borgere kan nu se fremtidsmulighederne udfoldet i konkrete forslag. Der er dog et stykke vej endnu, før vi står med et færdigt kystbeskyttelsesprojekt,” siger Eik Dahl Bidstrup, borgmester og formanden for bedømmelsesudvalget. Han uddyber:

”Kystbeskyttelse er en kompleks disciplin, hvor rigtig mange hensyn og interesser skal balancere. Det er en opgave, vi ser frem til at løfte sammen med vinderholdet og i tæt dialog med grundejerne og Dragørs borgere i øvrigt.” 

Borgmesteren bakkes op af Ebbe Kyrø, formand for det såkaldte § 17, styk 4-udvalg om Klima- og Kystsikring i Dragør Kommune:

”Det er en milepæl, vi er nået til nu. Nu har vi nogle spændende forslag at arbejde videre med. Det er forslag, som sætter perspektiv og ramme om klimaudfordringen i Dragør Kommune. Og processen har været vigtig. Vi har haft super-engagerede borgere og grundejere med i hele forløbet. De har løbende bidraget konstruktivt sammen med de kyndige fagfolk,” siger han og tilføjer: 

”Samtidig er projektet bredt politisk forankret. Samlet lover det godt for fremtiden, hvor den endelige projektering skal ske i samspil med borgerne på de enkelte delstrækninger af kystlinjen.”

Stolt og glad

Teamleder for Arkitema og COWI Sanne Lovén Damgaard er både stolt og glad over udpegningen. Hun siger:

”Vi glæder os rigtig meget til at hjælpe Dragør Kommune med at komme på forkant med de store klimaudfordringer kommunen står over for, som i øvrigt er situationen for mange andre danske kystkommuner. Det er glædeligt, at Dragør går foran og har store ambitioner, fordi man her ser dette som en mulighed for samtidig også at fremvirke en positiv forandring med at skabe nye områder til naturudvikling, der på én gang kan sikre den lange kyststrækning og skabe interessante og indbydende oplevelser for borgerne. Vi tager udgangspunkt i en naturbaseret kystsikring med absorberende kanter, hvor kystlinjen ikke bare kan stå imod, men snarere kan tage imod vandet og på den måde anderkende vandet som en værdi og en naturkraft. Det tror vi, er vejen frem mod en bæredygtig kystsikring mange steder i Danmark.”

Borgmester Eik Dahl Bidstrup benytter lejligheden til på vegne af bedømmelsesudvalget og kommunalbestyrelsen at takke de deltagende rådgiverhold i konkurrencen: 

”Vi har kun udpeget én vinder, men jeg vil gerne sige alle rådgiverholdene rigtig mange tak for deres gode idéer og store engagement i konkurrencen.”

Kloge løsninger over tid

Parallelkonkurrencen er gennemført i samarbejde med Realdania og Miljøministeriet ved Kystdirektoratet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

Per Sørensen, som til dagligt er kystteknisk chef i Kystdirektoratet, deler borgmesterens tilfredshed med konkurrencens resultat. 

”Mange danske kommuner står i øjeblikket med samme svære opgave som Dragør Kommune, hvor der skal findes de rette løsninger på minimering af risikoen for oversvømmelser. Det handler blandt andet om at forstå, hvordan man kan udbygge kystbeskyttelsen klogt over tid og med respekt for såvel kystnaturen som borgernes ønsker og krav,” fortæller Per Sørensen og konkluderer: 

”Det synes jeg, vi har set fine bud på i konkurrencen.” 

Projektchef Mikkel Suell Henriques fra Realdania peger særligt på det visionære og nytænkende islæt:

”Innovationskravet til konkurrenceforslagene har været højt – og vi har fået nogle ganske visionære og nytænkende bud på, hvordan kystbeskyttelse kan tænkes sammen med naturens processer. Vi håber, at andre kystkommuner kan finde inspiration i Dragørs projekt.”

Hvad så nu? 

Arkitema og COWI skal sammen med Dragør Kommune og i fortsat dialog med Dragørs borgere nu arbejde videre med forslag og idéer fra parallelkonkurrencen til en fysisk-strategisk udviklingsplan for Dragørs kystbeskyttelse. 

Projektleder i Dragør Kommune Hanna Rehling siger: ”Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Arkitema og COWI og Dragørs borgere om den videre udvikling af Dragør som en klimarobust kystkommune” og slutter:

”Vi forventer, at udviklingsplanen er færdig til offentliggørelse i november 2021 – om alt går vel i denne coronatid.”

Link til mere viden

De tre konkurrenceforslag og bedømmelsesrapporten kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside:
> dragoer.dk/robustkyst