x

Realdania By & Byg har restaureret arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus:
Et lille hus, men en stor inspirationskilde

Pressemeddelelse 20. maj 2021

I det naturskønne Mølleådalen i Kgs. Lyngby opførte arkitekt Viggo Møller-Jensen i 1939 et lille hus til sig selv og sin familie. Et hus, som ikke gjorde meget væsen af sig, men som sidenhen blev en stor inspirationskilde for Viggo Møller-Jensens Atelierhuse i København og for mange andre rækkehusbyggerier. Nu har Realdania By & Byg restaureret huset og udgivet en bog og en film, som fortæller om huset, arkitekten og restaureringen.

Arkitekt Viggo Møller-Jensen var blot 32 år, da han i 1939 tegnede og opførte huset på Borrekrattet i Kgs. Lyngby. Et hus, som blev hans og familiens hjem til hans død i 2003, og som også blev et springbræt for de mange aftryk, som Viggo Møller-Jensen sidenhen satte på kvaliteten af det sociale boligbyggeri, på en række højskoler over hele Danmark og på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han virkede som først lærer og siden professor fra 1941-1977.

I foråret 2020 købte Realdania By & Byg huset af Viggo Møller-Jensens efterkommere, og samme år startede arkitekter, konservatorer og håndværkere arbejdet med at restaurere huset, der 81 år efter dets opførelse stadig stod med sit oprindelige udtryk intakt og bevaret.

Selvom det lille fritliggende enfamiliehus ikke umiddelbart syner af meget ved første øjekast, så rummer det en vigtig fortælling om udviklingen af dansk arkitektur i mellemkrigstiden; en fortælling om en særlig ”nøjsomhedsarkitektur” og humanistisk tilgang til boligbyggeri. Arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus har tilmed både personlighed og charme samt en lang række arkitektoniske kvaliteter, der er indarbejdet på få kvadratmeter.

Godt håndværk med et strejf af funktionalisme

På ganske lidt plads, med rationale og med mennesket i centrum, formåede Viggo Møller-Jensen at afvikle funktioner og praktikaliteter i det blot 125 kvadratmeter store hus og samtidig skabe velafbalancerede og stemningsfulde rum med præcise lysindfald og sanselige farver. Da Viggo Møller-Jensen i 1943 tegnede Atelierhusene ved Utterslev Mose i København, som i dag er fredede, var det med direkte inspiration fra sit eget hus. Atelierhusene blev sidenhen en inspirationskilde for andre arkitekter i 1970’ernes og 80’ernes tæt-lav-bebyggelser.

- Viggo Møller-Jensens eget hus er beskedent og nøjsomt – men idérigt. Dets karakter er præget af Bedre Byggeskik-stilen, men rummer samtidig få funktionalistiske anstrøg. Huset var i 64 år hjem for en personlighed i dansk arkitektur, som satte et sikkert aftryk på dansk, socialt boligbyggeri og på generationer af arkitekter i kraft af sit virke som professor på Arkitektskolen. Huset afspejler Viggo Møller-Jensens væsen og egen tilgang til faget. Jeg er glad for, at huset nu er restaureret og bevaret og en del af Realdania By & Bygs samling af Arkitekternes egne huse, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld. 

Om Viggo Møller-Jensen

Viggo Møller-Jensen var udlært tømrer og blev senere arkitekt. Han var søn af dekorationsmaleren Jens Møller-Jensen, som var en frontfigur på Skolen for Dansk Kunsthaandværk, og han var elev af Bedre Byggeskik-arkitekten Ivar Bentsen og startede sin arkitektkarriere som loyal ansat på PH’s tegnestue.

Husets karakter trækker tråde til både Viggo Møller-Jensens ophav og skoling men lægger også kimen til de værker, som skulle præge hans videre virke, fx Atelierhusene ved Utterslev Mose, Flexibo på Amager, Albertslund Syd og Farum Midtpunkt.

Om restaureringen

Den nyuddannede arkitekt og vordende far, der tegnede huset på Borrekrattet til sig selv og sin familie, gav med huset et meget personligt bud på en familiebolig kombineret med tegnestue. Ved overtagelsen, 80 år efter husets opførelse, var arkitektens oprindelige intentioner fortsat synlige og har været grundlaget for den gennemgribende restaurering, som Realdania By & Byg har gennemført siden april 2020 med arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, i spidsen.

- Vores tilgang til restaureringen var flerfoldig. Skulle huset have en bæredygtig fremtid, især en fremtid som familiebolig, var det afgørende at forbedre husets indeklima med en fornuftig opvarmning, og bedre isolering og at tætne klimaskærmen. Samtidig ønskede vi at bevare husets udseende, karakter og proportioner uændret. Huset står nu utroligt originalt og velbevaret - lige fra de originale gulvbrædder til planløsningen, farverne og inventardelene; restaureringen med supplerende forbedringer for indeklimaet var en balancegang mellem fortiden og nutiden, fortæller Frants Frandsen, som glæder sig over, at huset snart igen skal fungere som ramme om en familie.

Læs mere om fundet og genskabelsen af et FDB-tapet fra 1943

Om huset

Arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus på Borrekrattet 7 i Kgs. Lyngby er opført i 1939 som hjem og tegnestue for arkitekten og hans familie. Huset er et personligt bud på enfamiliehuset præget af arkitektens nøjsomme og konkrete tilgang til faget, hvor funktion er ligeværdig med form.

Viggo Møller-Jensens eget hus indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem næsten 500 år, og er med til at fremme den levende bygningskultur. Samlingen tæller bl.a. 15 af store danske arkitekters egne huse. Huset skal fremover udlejes som privatbolig. 

Læs mere om Arkitekternes egne huse

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg fører Foreningen Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Læs mere om  Realdania By & Byg

Om bogen ”Viggo Møller-Jensens eget hus”

I maj udkommer det seneste hæfte i Realdania By & Bygs serie om Arkitekternes egne huse, nemlig hæftet om Viggo Møller-Jensens eget hus. Hæftet er rigt illustreret med fotos af fotograf Kim Høltermand samt historiske fotos og tegninger. Teksten er skrevet af arkitekt Jens Arnfred, der med sit personlige kendskab til Viggo Møller-Jensen giver en hjertevarm og indsigtsfuld beskrivelse af hjemmet og manden bag. Hæftet sælges bl.a. via Realdania By & Byg Klubbens hjemmeside, hvor det også kan downloades gratis

Køb eller download bogen Viggo Møller-Jensens eget hus

Film

Hør arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, der stod i spidsen for restaureringen, fortælle om arkitekturen og restaureringen i denne fil, hvor han viser rundt i huset.

Se filmen

Vil du med indenfor?

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri, byudvikling og historiske huse over hele landet. Klubben afholder cirka 80 arrangementer om året, hvor du bl.a. kan opleve Realdania By & Bygs 60 historiske huse, som repræsenterer forskellige tider, stilarter og steder.

Læs mere om alle Klubbens arrangementer og hvordan du bliver medlem