x

Her er de seks nominerede til Renoverprisen

Pressemeddelelse 22. juni 2021

Seks vidt forskellige bygninger er nomineret til Renoverprisen 2021. Projekterne tæller en maltfabrik, hotel, etageejendom, almen boligblok, en gammel arkadebygning og en café omdannet til sommerhus.

128 renoveringsprojekter fra hele Danmark var i år indstillet til Renoverprisen. Herefter blev feltet skåret ind til 18 favoritter, og nu er nomineringsudvalget endelig klar til at løfte sløret for de seks bedste projekter, der kan vinde titlen som Danmarks bedste renovering og en check på 100.000 kr.

De nominerede til Renoverprisen 2021 er:

  1. Sommerhuset “Café Jorden Rundt”, Dronningmølle
  2. Jørgensens Hotel, Horsens
  3. Maltfabrikken, Ebeltoft
  4. Regina, Aarhus
  5. Pilotprojekt Blok 4, Gellerup, Aarhus
  6. Ørsteds Haver, Frederiksberg

De nominerede projekter spænder bredt i både karakter og størrelse, men har det til fælles, at de er eksempler på vellykkede renoveringer, der kan inspirere til mere renovering. 

Stor spændvidde 

I Ebeltoft er en gammel maltfabrik fra 1861 omdannet til sprudlende kulturcenter, og i Horsens har det historiske Jørgensens Hotel fra 1744 fået en renæssance efter en omfattende renovering med øje for detaljen.

I Aarhus har Regina-bygningen fået liv til at samle byen i endnu 100 år, og transformationen af en nedslidt boligblok i Gellerup viser, hvordan renoveringer kan skabe social forandring.

I Drønningmølle har Kim Utzons ikoniske Café Jorden Rundt fået både ny funktion og adresse som sommerhus, og endelig har en facaderenovering på indre Frederiksberg skabt et vertikalt villakvarter ud af en 60’er beton-boligblok. 

Formanden for nomineringsudvalget, Karen Mosbech, glæder sig over forskelligheden og kvaliteten i de nominerede projekter: 

”De seks nominerede projekter har en stor spændvidde, hvor vi både har et par historiske vartegn, kulturbyggeri, kreativt renoverede boligkomplekser og et skarpt skåret sommerhus,” siger hun og fortsætter: 

”Renoverprisens formål er at vise eksempler på forbilledlig renovering, som kan inspirere andre, og det gør alle de nominerede projekter på hver deres måde. Det er bygninger med noget på hjerte udført i høj kvalitet, som er med til at vise, hvad man kan opnå med renovering. Jeg glæder mig meget til at se, hvem der ender med at vinde prisen.”

Nu er det op til Renoverprisens valgkollegie, der består af 70 udpegede medlemmer fra branchen, at stemme på det projekt, de mener, skal løbe med titlen som Danmarks bedste renovering 2021. Den endelige vinder kåres ved en prisfest i september og modtager en check på 100.000 kr.

De nominerede projekter til Renoverprisen 2021

Ved Aarhus ligger Gellerupparken, der blev tegnet af arkitekten Knud Blach Petersen og opført 1968-72 som et af tidens topmoderne almene boligbyggerier. Renoveringen af en enkelt blok er pilotprojekt for de øvrige seks blokke. 

Renoveringen omfatter både byggetekniske udbedringer, energiforbedringer, nye køkkener og badeværelser og ikke mindst en arkitektonisk makeover, der respekterer de oprindelige træk med modulopbyggede facader med reliefvirkning i kraft af altanerne. Vinduespartierne er skiftet og har fået nye farver, som matcher farven i den nye port, energiruder og integrerede persienner, så beboerne kan variere ind- og udkig uden at hænge skæmmende gardiner eller presenninger op.

Den nederste ankomstetage, der før var lavloftet og trist, er lagt sammen med lejligheden ovenover til en bolig i to etager med direkte indgang og to terrasser. Denne boligtype er med til at tiltrække nye beboere, så der opstår en mere varieret beboersammensætning. Der er også skabt nye og lyse indgangspartier, og den mest iøjnefaldende ændring er en stor port, der er skåret ud af blokken. Med sin gyldne beklædning og særlige lyssætning signalerer den, at Gellerup er på vej mod nye tider og inviterer indenfor.

Udførende på projektet: 
Bygherre: Brabrand Boligforening 
Arkitekt: TRANSFORM APS og Vandkunsten 
Ingeniør: MOE A/S 
Entreprenør: JCN Bolig A/S 
Entrepriser: Totalentreprise 
På gågaden i Horsens ligger et 1700-talspalæ, der i mange år har dannet ramme om Jørgensens Hotel, som er et ikonisk hotel i Horsens – der er ikke mange i byen, der ikke har været til en eller anden begivenhed på hotellet. Efter en omfattende restaurering og renovering vidner hotellet nu med moderne faciliteter og historien intakt om sin prominente plads i byens liv.

Forhuset fra 1744 er restaureret efter alle kunstens regler med specialhåndværkere fra både Italien og Danmark. De danske, lokale håndværkere har også har været på en kreativ opgave med at føre den gamle bygning op til moderne standard, uden at det er gået ud over bevaringsværdierne. De hvælvede kældre, hvor der er restaurant, har fået nye gulve med isolering og ventilation, og flowet i bygningen er forbedret med en forlængelse af den prominente hovedtrappe til kælderniveau. Enkelte hotelværelser er ofret for at skabe badeværelser til andre, uden at de historiske interiører lider overlast.

I sidebygningen fra 1910 har det været muligt at lave topmoderne køkkenfaciliteter og renovere to sale til nye attraktive lokaler til selskaber og arrangementer med ventilationssystem, akustikregulering, nye parketgulve og en specialdesignet foldevæg. Også baggården er forvandlet fra asfaltbelagt affalds- og parkeringsplads til udeservering og ankomst til salene. Med renoveringen har hotellet prioriteret også at blive et mødested for byens borgere, der er stolte af deres genopståede lokale byhotel. 

Udførende på projektet: 
Bygherre: Ejendomsselskabet CASA A/S 
Arkitekt: Linjen Arkitekter 
Ingeniør: Oluf Jørgensen  
Lejer/Forpagter: Dragsholm Slot  
Murer: Jensen Friss Pedersen 
Maler: Matthiesen Malerfirma, Heidi Zilmer/Katerina og Stefano Manisco (Italienske renoveringsmalere) 
Gulve: Worsøe gulve og Egetæpper 
Granit/Stenhugger: Filips Stenhuggeri 
 
I Ebeltoft troner den gamle maltfabrik fra 1861 på det hævede terræn, der danner overgang mellem den gamle bys tætte gader og de åbne arealer ved Ebeltoft Vig. Fra at være nedrivningstruet er Maltfabrikken efter en omfattende renovering genopstået som byens nye kulturelle og kreative mødested. Her er offentlige og private funktioner rykket ind side om side med bl.a. bibliotek, butikker, spise- og spillesteder, kunstnere og iværksættere og særlige faciliteter for unge.

Et gennemgående træk i renoveringen er, at det nye underordner sig det gamle, så fabrikken er i centrum. De gamle rum, konstruktioner, slidte vægoverflader og inventar er så vidt muligt bevaret, men der er også blevet plads til et nyt indgangsparti, nye trapper, ændringer af rumhøjder og et nyt rum med glasfacader, der giver en storslået udsigt. På den måde mødes fortid og nutid i en samlet historie, der er tydelig at aflæse i bygningen selv.

Maltfabrikkens rødkalkede mure og skorstenen med den karakteristiske vindhætte er byens fixpunkt, og fabrikken binder i dag de forskellige områder i byen sammen. Også kommunen, frivillige borgere og erhvervsliv har fundet sammen før, under og efter renoveringen, og det har været forudsætningen for, at forvandlingen kunne lykkes.

Udførende på projektet:
Bygherre: Fonden Den Ny Maltfabrik 
Arkitekt og totalrådgiver: Praksis Arkitekter ApS 
Restaureringsarkitekt: VMP ARKITEKTER a/s 
Ingeniør: Henry Jensen, Rådgivende ingeniør 
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
Kunstner: Morten Skovmand 
Byggeleder: TH-Gruppen A/S  
Råhusentreprisen: Høgh & Sønberg A/S 
Restaureringsentreprisen: Murferfirma Rasmus Jakobsen A/S 
Tømrerentreprisen: Vognsen & Co. A/S 
 
På Frederiksberg ligger etageejendommen Ørsteds Haver på den trafikerede H.C. Ørsteds Vej. Bygningen er tegnet af Ole Hagen arkitekter og opført i 1968 med tidens typiske ensartede facader af betonelementer og altangange mod gaden. Med renoveringen er altangangene gentænkt i en ny tredimensionel klimaskærm, der ikke blot giver adgang til lejlighederne og beskytter facaden, men også tilfører hver lejlighed nye halvprivate uderum og lægger op til uformelle møder med naboerne.

De gamle altanganges massive betonværn er erstattet af et system af skråtstillede karnapper, der konstruktivt støtter hinanden og bæres af skjulte stålkonstruktioner. Karnappernes glasvægge mod vejen dæmper trafikstøjen og bidrager til at holde på varmen. Men glasvæggene kan foldes sammen, så altangangene og karnappernes uderum kan være åbne mod lys og luft. Karnapperne ligger forskudt etagerne imellem, og deres tage fungerer som plantebede for etagen ovenover. Projektet har skabt stor værdi for beboerne og deres sociale liv på gangene.

Bygningen blev før kaldt gadens grimmeste, men den er nu genopstået med en levende og grøn facade og med nyt liv i stueetagen – her var før en tankstation, men den er som en del af renoveringsprojektet erstattet af en dagligvarebutik, der skaber mere byliv.

Udførende på projektet: 
Bygherre: 872 E/F H. C. Ørsteds Vej 25-27 og Salling Group 
Arkitekt: Tegnestuen LOKAL 
Ingeniør: Henneby Nielsen og COWI 
Rådgiver: CEJ Ejendomsadministration 
Entreprenør: Amstrup & Baggesen 
 
Centralt i Aarhus midtby ligger Regina, en markant klassicistisk ejendom lige så markant placeret på hjørnet af gågaden. Med bygningen, der blev opført i 1919, bragte arkitekten Axel Høegh-Hansen storbystemningen til Aarhus med biograf, hotel og butikker. Efter en renovering står gadefacaderne næsten som oprindeligt, mens bygningen indenfor og i baggården er forvandlet.

Den oprindelige biograffoyer med sin dekorerede kuppel og gamle terrazzogulve har genfundet fordums pragt, og nye butikker og en café er flyttet ind. Hotellet i etagerne ovenover var for længst skiftet ud med erhverv, som stadig fylder nogle af etagerne, mens de fleste er ændret til boliger, så der er liv i bygningen og i gadebilledet døgnet rundt.

Er der boliger, skal der være uderum, og det er der blevet plads til med baggårdens forvandling fra dødt areal med installationer, lysgårde og forskellige niveauer til et attraktivt fælles gårdrum. Her er adgang til lejlighedernes opgange, private altaner, ny belægning og belysning, legeplads og et væld af frodige plantekasser, der skaber en række grønne og afvekslende uderum. Prikken over i’et er en stor, rund fællesterrasse, der svæver over det buede biograftag med udsigt over byens tage.

Udførende på projektet: 
Bygherre: Capital Investment 
Arkitekt: Sweco Architects 
Landskabsarkitekt: Sweco Architects 
Ingeniør: Tri-Consult 
Entreprenør: CJ Group 
 
Med udsigt over bølgerne ved Dronningmølle i Nordsjælland ligger den tidligere Café Jorden Rundt, der er genopstået som privat sommerhus. Caféen er tegnet af arkitekten Kim Utzon i 2001 som et samlesæt i moduler. Selv om den runde bygning er helt sin egen, er renoveringen et eksempel på, hvordan man fra begyndelsen kan give bygninger lange levetider ved at arbejde med moduler, der kan skilles ad og genbruges et andet sted. 

Den runde café lå i København, men blev afmonteret og samlede støv på en lagerhal, indtil en af de håndværkere, der havde været med til at afmontere den, fik en lys idé. Bygningen blev sat på auktion, og her lykkedes det en privat bygherre at købe de adskilte moduler og med hjælp fra de samme håndværkere at få dem genrejst.

Samlingen var let, for modulernes enkeltdele havde en tydelig nummerering. Rækkefølgen på modulerne blev ændret en smule, og enkelte materialer måtte udskiftes, fordi de var udtjente, men det meste overlevede både opholdet i hallen og transporten. Bygningen er genopført på et nyt skruefundament frem for et af beton. Det betyder, at den griber mere nænsomt ind i terræn og beplantning og nærmest svæver ud over skrænten mod kysten.

Udførende på projektet: 
Bygherre: Micky Pramming
Arkitekt: Insitu Arkitekter ApS, Per Hartwig 
Ingeniør: Frits Lønfeldt, Solskrænten 8, 
Entreprenør: HL Byg ApS, Iwan LøvenWald 
Entrepriser: Hovedentreprise 
Tømrer: HL Byg ApS