x

Realdania By & Byg køber Gelsted Station

Pressemeddelelse 6. oktober 2021

Med Realdania By & Bygs køb af den over 100 år gamle Gelsted Station på jernbanestrækningen mellem Odense og Middelfart får en klassisk dansk bygningstype nu nyt liv. Forude venter en omfattende restaurering, der skal sikre, at den autentiske stationsbygning bevares for eftertiden, så den kan være med til at levendegøre fortællingen om jernbanens og stationernes rolle og betydning i Danmark gennem tiden.

Som bygningstype er den lige så genkendelig som kirken, og som et samlingspunkt har den i århundrede styrket sammenhængskraften i byer landet over. Det handler om den danske stationsbygning - en ikonisk bygningstype, der opstod med industrialiseringen af Danmark i slutningen af 1800-tallet, og som siden har skabt sammenhæng på tværs af landet.

I takt med samfundsudviklingen i slutningen af det 20. århundrede blev mange stationsbygninger i købstæder og provinsbyer efterhånden taget ud af drift. Nogle af dem er i dag revet ned - andre er solgt og indrettet til helt andre formål. Nu får en af de tilbageværende og meget intakte stationsbygninger snart nyt liv. Stationsbygningen i Gelsted, der i flere år har stået ubenyttet, er netop erhvervet af Realdania By & Byg, som vil sikre, at bygningen med al dens velbevarede stationsinventar bevares for eftertiden.

- Vi er meget glade for købet af Gelsted Station, der er en helstøbt og intakt repræsentant for den klassiske danske stationsbygning, der i dag står som naturligt midtpunkt i mange af landets byer. Med købet vil vi bevare en historisk og væsentlig bygningstype for eftertiden. Stationen vil indgå som en del af vores samling af mere end 60 historiske ejendomme, siger Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld.

24. november: Oplev Gelsted Station før restaureringen

24. november: Oplev Gelsted Station før restaureringen

Kom med på live onlinerundvisning i den over 100 år gamle og stemningsfulde Gelsted Station, før Realdania By & Byg går i gang med at restaurere den autentiske stationsbygning, så den kan anvendes i fremtiden og bevares for eftertiden.

Stationsbygning helt efter bogen

Gelsted Station blev bygget i 1908-1909 - godt 40 år efter, at der var anlagt en jernbane tværs over Fyn. Stationen var en af flere, som blev opført på dette tidspunkt - alle var tegnet af arkitekten Heinrich Wenck. I sin egenskab af DSB’s arkitekt i perioden 1891-1921 tegnede Wenck over hundrede stationsbygninger landet over, herunder også Københavns Hovedbanegård.

Det gælder også Gelsted Station, der helt efter bogen består af en hovedbygning med ventesal og billetkontor i stueetagen, stationsforstanderbolig på første sal, en lagerbygning med læsserampe ud mod gaden og en delvist åben mellembygning, der gav ly for de ventende passagerer.

Gelsted Station er ikke fredet, men både i det indre og det ydre står den nærmest uforandret siden sin opførelse for over 100 år siden. Selv det oprindelige køkken i stationsforstanderboligen er endnu bevaret, ligesom det fornemt udformede inventar i form af bænke og vindfang i ventesalen stadig står urørt, bortset fra en nyere farvesætning. 

En del af bymiljøet

Forude venter en gennemgribende restaurering og istandsættelse, der skal bringe bygningens mange kvaliteter for dagens lys. 

- Målet med restaureringen er at fastholde ejendommens arkitektoniske, funktionelle udtryk og autenticitet, så den i fremtiden kan vidne om en bygningstype, der i høj grad repræsenterer udviklingen mod det moderne danske samfund. Stationen indgår samtidig naturligt i bymiljøet i Gelsted, og den vil derfor med nye funktioner og nye lejere blive et fint fokuspunkt i byen, siger Peter Cederfeld.

Efter endt restaurering skal bygningen udlejes, og i DSB Ejendomsudvikling, som er sælger af ejendommen, glæder de sig over den nye fremtid for den gamle stationsbygning:

- Et stykke dansk kulturhistorie er nu sikret en ny fremtid. Stationsbygningen har gennem tiden været byens visitkort. Med Realdania By & Bygs køb og restaurering kan den igen blive byens visitkort samtidig med, at rejsende fortsat kan have glæde af at benytte trinbrættet, udtaler Lars Gøtke, underdirektør i DSB Ejendomme.