x

Restaureringen af Støberihallerne i Præstø udskydes seks måneder

Pressemeddelelse 20. april 2022

I disse måneder skulle Støberihallerne i Præstø have været forvandlet til en aktiv byggeplads, og revitaliseringen af de gamle haller have taget sin begyndelse. Men en utilfredsstillende licitation har nu sendt rådgiverne tilbage til skrivebordet. For at sikre projektet et solidt afsæt og dermed skabe de bedst mulige rammer for bygningernes fremtid har Realdania By & Byg, der ejer bygningerne, valgt at udskyde projektstart med seks måneder.

Realdania By & Byg købte Støberihallerne i Præstø af Vordingborg Kommune i 2021 med det formål at give den historiske ejendom nyt liv med et økonomisk bæredygtigt formål som bibliotek, borgerservice og lokalarkiv og gennem restaurering og gentænkning af den historiske bygningsmasse bevare fortællingen om en periode i dansk industri og dens arkitektur.

Siden overtagelsen har rådgiverne målt, tegnet og undersøgt både de eksisterende bygninger, udearealerne samt de sammenstyrtede haller. Og skønt der nu er fundet en vej frem for ejendommen rent arkitektonisk, så må planen om at starte byggepladsen op i marts måned i år desværre udskydes med seks måneder. Dermed udskydes også den forventede ibrugtagning til sidste halvdel af 2024.

Årsagen til forsinkelsen skal først og fremmest findes i den danske byggebranche, som er i et historisk højt gear. Dertil gør manglen på byggematerialer situationen yderligere vanskelig og har medført ikke alene usikkerhed omkring levering men også højere priser på materialer såvel som entrepriser. Som konsekvens endte første udbudsrunde ikke tilfredsstillende, og Realdania By & Byg har derfor valgt at udskyde projektstart. 

”Vi er rigtig ærgerlige over ikke at kunne tage fat på restaureringen her i foråret, som vi havde planlagt. Og vi beklager, at Præstøs borgere må vente yderligere seks måneder, før de kan tage de historiske bygninger i brug. Men det er afgørende for os, at projektet får den bedst mulige start med et realistisk grundlag, både hvad angår tidsplan og økonomi. Vi tror, at det vil gavne projektet på sigt at tage konsekvensen på forkant frem for at starte op og så lukke ned igen”, siger arkitekt og leder af restaureringen for Realdania By & Byg, Anders Brüel. 

Ingen ændringer i bygningernes fremtid

På trods af udskydelsen af byggepladsens opstart sker der ingen ændringer i den fremtid, som Realdania By & Byg i fællesskab med Vordingborg Kommune har tiltænkt ejendommen. Hallerne skal restaureres, og de to sammenstyrtede haller skal genopføres. Hele bygningen skal indrettes som kombineret bibliotek, borgerservice samt konference- og foredragssal. Værkførerhuset, som engang har huset kontor for et autoværksted, skal indrettes til lokalarkiv med kontorer, og så skal magasinet omdannes til brugbare rum til fx møder og anden indendørs aktivitet. Haven skal tilføres bl.a. en bro over Tubæk Å og en terrasse til ophold. 

Mens Realdania By & Byg står for restaureringen og omdannelsen af de fysiske rammer, så er det Vordingborg Kommune, som de fremtidige lejere, der står for indretningen. Vordingborg Kommune overtager først lejemålet, når bygningerne står indflytningsklar. 

”Vi glæder os rigtig meget til at kunne tage bygningerne i brug. Vi er i løbende dialog med Realdania By & Byg om indretning og funktionalitet. Det bliver nogle helt fantastiske rammer for både besøgende og medarbejdere. Vi ser frem til indflytningen på trods af forsinkelsen og glæder os over, at udskydelsen trods alt sker på et tidspunkt, hvor både borgerservice, bibliotek og arkiv jo endnu fungerer, hvor de er”, siger Mikael Smed, der er borgmester i Vordingborg Kommune.