x

Danmark i front for bæredygtige byer i EU

Nyhed 20. maj 2022

EU-Kommissionen har i en stor fælleseuropæisk konkurrence udvalgt et stort dansk-forankret projekt på tværs af sektorer og fagligheder som ét af fem fyrtårnsprojekter. DESIRE og de øvrige fire konsortier skal vise forskellige veje frem mod CO2-neutrale byer i hele Europa.

Fra EU-Kommissionens side har man sat gang i fælles europæisk ambition med reference til 1920’ernes Bauhaus-bevægelse. Målet er en bæredygtig, inkluderende og mere æstetisk fremtid for Europas grønne omstilling, og samlet set skal det føre til fremtidens CO2-fri byer. 100 europæiske storbyer skal være klimaneutrale i 2030. Men de skal også være æstetiske, rare at bo og opholde sig i, robuste over for klimaforandringer og give plads til både dyr og planter. BLOX og Dansk Industri skal sammen med et konsortium af danske og europæiske partnere – bl.a. Realdania – være med til at finde nogle af de løsninger, som de 100 storbyer kan trække på. 

Konsortiets projekt DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society) har sammen med fire andre konsortier vundet en konkurrence udskrevet af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Der følger 37 mio. kr.  med udpegningen, og inden det dansk-forankrede projekt officielt starter op til september, inviteres alle interesserede til et åbent event tirsdag den 24. maj i BLOX. På mødet vil perspektiver og idéer fra DESIRE blive foldet ud i en ramme af kunst, oplæg og dialoger. 

DESIRE-projektet omfatter udvikling af otte byrum og byggerier inden for forskellige temaer. I Danmark skal Herlev Asfaltfabrik udvikle oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Lignende projekter er på vej i Torino (Italien) og i Ljubljana (Slovenien). Borgerne skal inddrages, når tre sociale boligbyggerier skal energirenoveres i Tåstrup, Riga (Letland) og Amsterdam (Holland). Yderligere er der projekter, som handler om at genanvende materialer og affald på nye måder i Kalundborg og Milano (Italien).

Projektet skal arbejde med arkitektur, design, forskning, kunst og nye bæredygtige løsninger. Der kommer altså et bud på, hvordan man kan understøtte den grønne dagsorden med ideer skabt i krydsfeltet mellem ny viden og kreative kræfter. 


Også den danske regering har hjulpet fyrtårnsprojektet på vej. Syv ministre underskrev i januar i år et støttebrev til ansøgningen fra DESIRE. Det er udenrigsminister Jeppe Kofoed, klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, erhvervsminister Simon Kollerup, tidligere indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, miljøminister Lea Wermelin samt uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.    

Pressemeddelelsen fra EU-Kommissionen om New European Bauhaus