x

Ny naturpark styrker biodiversiteten i Kanalbyen i Fredericia

Nyhed 9. juni 2022

Kanalbyen i Fredericia, som Realdania By & Byg står bag sammen med Fredericia Kommune, er blevet et stort grønt åndehul rigere. Naturparken Søndervold er anlagt med eksempler på egnens naturtyper, og parkens mange træer, buske og blomster er nøje udvalgt for at styrke biodiversiteten.

Fra kanalen i vest til fæstningsvolden i øst bugter Søndervold sig gennem den nye bydel Kanalbyen i Fredericia. Ikke som en velfriseret plæne men som en naturpark, hvor man nu kan spadsere gennem anlagt, egnstypisk natur i form af strandoverdrev, salttolerant skov, skovbryn og overdrev.

- Søndervold er et stort plus for livskvaliteten i byen – ikke mindst for beboerne i Kanalbyen, som nu har både Lillebælt, kanalerne og et stort grønt byrum at glæde sig over hver dag. Og så bidrager den nye naturpark meget positivt til bæredygtigheden i projektet, blandt andet ved at være så gennemarbejdet i forhold til at skabe livsbetingelser for planter og dyr. Når man tænker på, at der for mindre end tyve år siden var tung industri her på stedet, er det en utrolig forvandling, siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Nøje udvalgte plantearter

Cirka 370 træer blev i efteråret plantet i den nye naturpark, og landskabsarkitekter fra SLA har nøje udvalgt arterne med sigte på at styrke biodiversiteten på stedet. Der er især plantet hjemlige arter som for eksempel hvidtjørn og vintereg, fordi arter som disse er bedst til at tiltrække de insekter, dyr og fugle, som lever på egnen i forvejen. Der er dog også eksotiske træer som vandgran og stennød, der er særligt robuste over for, at der kommer mere og mere tæt by omkring parken, og over for kommende klimaforandringer. 

Fredericia Kommune bidrager til arbejdet med at øge biodiversiteten ved at så blomsterfrø, som er valgt ud fra, at de tiltrækker mange forskellige insekter. Blomsterfrøene indsamles fra afblomstrede planter i lokalområdet, fordi egnens insekter og smådyr har vænnet sig til lige præcis de lokale blomsters genetik, som er forskellig fra for eksempel blomster i Nordjylland.

Lydkunst skabt til parken

Den nye park Søndervold blev officielt indviet ved en fejring for borgerne den 31. maj, og indvielsen var samtidig premiere på Kanalbyens seneste kunstværk, som er af en art, der ikke kan ses, men kun høres.

Det er forfatter og billedkunstner Amalie Smith, som har skabt online-lydværket Radio Sfæren specielt til parken, hvor det kan opleves ved hjælp af en smartphone og hovedtelefoner. Værket giver blandt andet den besøgende indblik i stedets historie og kan også inspirere til refleksion over menneskets forhold til naturen.

En særlig algoritme gør, at værket hele tiden forandres, og det kan tilgås via QR-koder på skilte i parken eller findes på adressen www.sfæren.nu.

Udviklingen af den nye bydel styres af arealudviklingsselskabet Kanalbyen i Fredericia P/S, som ejes af Fredericia Kommune (25 %) og Realdania By & Byg (75 %).


Du kan læse mere om den nye naturpark på https://kanalbyen.dk/oplev-kanalbyen/sondervold/.